СЪСТАВ

РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕКЦИЯ „СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ НА ХРОМАТИНА"

Ива Угринова е завършила специалност Биотехнологии в Софийски университет „Св. Климент Охридски",  завършва докторантура в Института по молекулярна биология към БАН. Към настоящият момент Ива Угринова е доцент в Института по молекулярна биология, ръководител на секция „Структура и функция на хроматина" и директор на института

Виж още 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИЯ „СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ НА ХРОМАТИНА"

 


Проф. Евдокия Александрова Пашева е завършила специалност Химия в Софийски университет „Св. Климент Охридски".  Проф. Пашева завършва докторантура в Института по молекулярна биология към БАН. Евдокия Пашева е професор, дбн. в Института по молекулярна биология и Главен научен секретар на Българска академия на науките.
Виж още
Акад. Илия Георгиев Пашев е завършил специалност Медицина в Пловдивски университет, където завършва и своята докторантура. Илия Пашев е Доктор на биологичните науки и редовен член, академик на БАН. Акад. Пашев е директор на Института по Молекулярна биология в периода 2005-2010 г.
Виж още
  Доц. Стойно Стойнов е завършил специалност Биохимия в Софийски университет „Св. Климент Охридски". Той завършва докторантура в Института по Молекулярна биология към БАН. Стойно Стойнов е доцент в Института по Молекулярна биология и ръководител на „Лаборатория по геномна стабилност" към секция „Структура и функция на хроматина".
Виж още


Доц. Марина Неделчева-Велева е завършила специалност Молекулярна биология в Софийски университет „Св. Климент Охридски". Тя завършва докторантура в Института по молекулярна биология към БАН. Марина Неделчева-Велева е заместник-директор на Института по Молекулярна биология. Тя е доцент в Института по Молекулярна биология и ръководител на група към „Лаборатория по геномна стабилност" на секция „Структура и функция на хроматина".
Виж още


Доц. Георги Радославов е завършил специалност Биология в Софийски университет „Св. Климент Охридски". Защитава докторска дисертация в Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей към БАН. Георги Радославов е доцент в Института по Молекулярна биология към секция „Структура и функция на хроматина"
Виж ощеДоц. Петър Христов е завършил специалност Ветеринарна медицина в Тракийски университет гр. Стара Загора. Защитава докторска дисертация в Институт по биология и имунология на размножаването "акад. Кирил Братанов" към БАН. Петър Христов е доцент в Института по Молекулярна биология към секция „Структура и функция на хроматина"
Виж още
Младши състав

Шазие Юсеин-Мяшкова, гл. ас., е завършила специалност биология в Софийски университет „Св. Климент Охридски". Тя завършва аспирантура в Института по молекулярна биология към БАН. Шазие Юсеин-Мяшкова е главен асистент в Института по Молекулярна биология към секция „Структура и функция на хроматина".
Виж още
Йордана Тодорова, гл. ас., е завършила специалност биология в Софийски университет „Св. Климент Охридски". Защитава дисертация в Института по молекулярна биология към БАН. Йордана Тодорова е главен асистент в секция „Структура и функция на хроматина" на Института по Молекулярна биология
Виж още
Мария Христова Петрова, ас - завършила биология в Софийски Университет "Св. Климент Охридски". Защитила дисертация през 2014 г. в Биологически факултет на Софийски Университет "Св. Климент Охридски". От 2016 г. Мария Христова е асистент в Института по Молекулярна Биология към БАН.
Виж още
Гюлнас Сафет Джебир, ас - завършила биотехнологии в Софийски Университет "Св. Климент Охридски". Тя има магистърска степен по Генно и клетъчно инженерство от Биологическия факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски". От 2016 г. Гюлнас Джебир е асистент в Института по Молекулярна Биология към БАН. 
Виж още
Соня Узунова е завършила специалност Биология в Софийски университет „Св. Климент Охридски". Тя има магистърска степен по Клетъчна биология и патология от Биологическия факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски". От 2012 е редовен докторант по молекулярна биология в „Лаборатория по геномна стабилност" към секция „Структура и функция на хроматина". 
Виж ощеРадослав Александров е завършил специалност Молекулярна биология в Софийски университет „Св. Климент Охридски". Той има магистърска степен по Биохимия от Биологическия факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски". През 2014 започва работа в групата на доц. Стойно Стойнов като биолог, а от 2015 е редовен докторант по молекулярна биология в „Лаборатория по геномна стабилност" към секция „Структура и функция на хроматина".
Виж ощеАнелия Иванова е завършила специалност Молекулярна биология в Софийски университет „Св. Климент Охридски". Тя има магистърска степен по Клетъчна биология и патология от Биологическия факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски". През 2014 започва работа в групата на доц. Марина Неделчева-Велева като биолог, а от 2015 е редовен докторант по молекулярна биология в „Лаборатория по геномна стабилност" към секция „Структура и функция на хроматина".
Виж ощеГеорги Дановски е завършил специалност Молекулярна биология в Софийски университет „Св. Климент Охридски". Той има магистърска степен по Биохимия от Биологическия факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски". През 2015 започва работа в групата на доц. Стойно Стойнов като биолог, а от 2016 е редовен докторант по молекулярна биология в „Лаборатория по геномна стабилност" към секция „Структура и функция на хроматина".
Виж ощеТеодора Дянкова е завършила специалност Молекулярна биология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Тя има магистърска степен по Генно и клетъчно инженерство от Биологическия факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски". През 2015 започва работа в групата на доц. Стойно Стойнов като биолог, а от 2016 е редовен докторант по молекулярна биология в „Лаборатория по геномна стабилност" към секция „Структура и функция на хроматина".
Виж ощеАлександър Атемин е завършил специалност Биотехнологии в Софийски университет „Св. Климент Охридски". Той има магистърска степен по Генно и клетъчно инженерство от Биологическия факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски". През 2014 започва работа в групата на доц. Марина Неделчева-Велева като биолог, а от 2016 е редовен докторант по молекулярна биология в „Лаборатория по геномна стабилност" към секция „Структура и функция на хроматина".
Виж още