СЪСТАВ

 Доц. Тамара Пайпанова, д-р
Ръководител на секция

Акад. Евгени Головински, дбн

|Доц. Николай Додов, д-р|


Гл. ас. Даниел Кушев, д-р
Гл. ас. Татяна Дзимбова, д-р
Гл. ас. Румяна Дечева, д-р
Гл. ас. Светлана Стайкова, д-р
Рада Георгиева, биолог
Мая Георгиева, биолог (докторант)
Анелия Балачева, биолог (докторант)
Станислав Дончев, химик (докторант)
Дамяна Маринова, химик
Симона Маринова, химик
Виолета Добрева, лаборант