022019

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на ИМБ-БАН в 10 обособени позиции:
Обособена позиция № 1:  Доставка на центрофуги;
Обособена позиция № 2:  Доставка на токоизправител;
Обособена позиция № 3:  Доставка на автоматичен брояч на клетки;
Обособена позиция № 4:  Доставка на рН метър;
Обособена позиция № 5:  Доставка на Системи за подготовка и визуализация на блотове;
Обособена позиция № 6:  Доставка на магнитна бъркалка;
Обособена позиция № 7:  Доставка на Мултирежимен четец за микроплаки;
Обособена позиция № 8:  Доставка на ултразвукови вани;
Обособена позиция № 9:  Доставка на термо шейкър;
Обособена позиция № 10: Доставка на флуорoметър

08.04.2019

03.05.2019

20.05.2019

Договор позиция 1
Договор позиция 2  
Договор позиция 3 
Договор позиция 4 
Договор позиция 5  
Договор позиция 7 
Договор позиция 8  
Договор позиция 9 
09.09.2019г.

11.10.2019г.