Колоквиум

Дата:

08. 12. 2016

Час:

11:00

Лектор:

Д-р Виктор ПетренкоРъководител на група в
Лабораторията по неутронна физика „И. Франк“,

Обединен институт по ядрени изследвания

Дубна, Русия

Тема:


"Structural research of biological macromolecules and their interaction with magnetic nanoparticles in solution."Колоквиумът ще се проведе в залата на ИФРГ, бл. 21, етаж IV, ул. "Акад. Г. Бончев", София 1113 

През 2011 г. ИМБ стартира ежемесечното провеждане на колоквиум на Института по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" . Цел на колоквиума е да предостави форум за изява на водещи български и чуждестранни учени, както и на талантливи млади изследователи от различни области на естествознанието. На колоквиума са канени лектори от областта на молекулярната биология и медицината, физици, химици и философи, между които известни чуждестранни учени като проф. Ленарт Нилсън и проф. Карин Далман-Райт от Каролински Институт (Швеция), проф. Колин-Крейн Робинсон от Университета в Портсмут (Великобритания), д-р Питър Фрейзър от Института Бабрахам (Кембридж, Великобритания), проф. Субрaта Чакрабарти от Университета на Западен Онтарио, (Лондон, Канада). Колоквиумите са място на оживени дискусии, където се раждат нови идеи за интердисциплинарни изследвания и сътрудничества.

Колоквиумът се провежда при широко отворени врати и се обявява на инернет-страниците на ИМБ и БАН, чрез писмени обяви и електроннта поща. Ако желаете да бъдете включени в листата за изпращане на съобщения, моля изпратете Вашия електронен адрес на Е-мейл: imb@bio21.bas.bg