Колоквиум

Дата:

12 март 2018 г. (понеделник)

Час:

11:30 часа

Лектор:

Prof. C-H Shen,
College of Staten Island, CUNY, New York, USA

Тема:


“Epigenetic modifications in transcriptional regulation”Дата:

13 март 2018 г. (понеделник)

 Час:
 11:00 часа
 Лектор:
 Prof. Jaroslav Slobodnik,
Director of Environmental Institute, Kos,  Slovak Republic
 Тема:
 “The use of bioassays in the context of risk assessment
of European river basins”
Колоквиумът ще се проведе в залата на ИФРГ, бл. 21, етаж IV, ул. "Акад. Г. Бончев", София 1113 

През 2011 г. ИМБ стартира ежемесечното провеждане на колоквиум на Института по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" . Цел на колоквиума е да предостави форум за изява на водещи български и чуждестранни учени, както и на талантливи млади изследователи от различни области на естествознанието. На колоквиума са канени лектори от областта на молекулярната биология и медицината, физици, химици и философи, между които известни чуждестранни учени като проф. Ленарт Нилсън и проф. Карин Далман-Райт от Каролински Институт (Швеция), проф. Колин-Крейн Робинсон от Университета в Портсмут (Великобритания), д-р Питър Фрейзър от Института Бабрахам (Кембридж, Великобритания), проф. Субрaта Чакрабарти от Университета на Западен Онтарио, (Лондон, Канада). Колоквиумите са място на оживени дискусии, където се раждат нови идеи за интердисциплинарни изследвания и сътрудничества.

Колоквиумът се провежда при широко отворени врати и се обявява на инернет-страниците на ИМБ и БАН, чрез писмени обяви и електроннта поща. Ако желаете да бъдете включени в листата за изпращане на съобщения, моля изпратете Вашия електронен адрес на Е-мейл: imb@bio21.bas.bg