Лекции

Публична академична лекция

На 29.11.2018 г. от 15 часа в залата на ИФРГ, ул. "Акад. Г. Бончев" №21, етаж 2,
ще се проведе публична академична лекция на
д
оц. д-р. Николай Цветков
на тема: "Комбинаторни подходи за модулиране на биологичка активност"

Ще бъдат представени основните насоки на научните изследвания на секция по "Молекулен дизайн и биохимична фармакология" - използването на нови технологични платформи и подходи при идентифицирането на биологично активни молекули насочени срещу невродегенеративни заболявания. Ще бъдат представени нови научни разработки, както и насоки за бъдещо развитие на Секцията.
____________________________________________________________________________________


Дата:

8 август 2018 г. 

Час:

14:00 часа

Лектор:

д-р Димитър Кънев
Roswell Park Cancer Institute

Тема:

"Произход на живота - следващата стъпка"

 

Колоквиумът ще се проведе в Библиотеката на ИМБ, бл. 21, етаж IV, ул. "Акад. Г. Бончев", София 1113 

През 2011 г. ИМБ стартира ежемесечното провеждане на колоквиум на Института по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" . Цел на колоквиума е да предостави форум за изява на водещи български и чуждестранни учени, както и на талантливи млади изследователи от различни области на естествознанието. На колоквиума са канени лектори от областта на молекулярната биология и медицината, физици, химици и философи, между които известни чуждестранни учени като проф. Ленарт Нилсън и проф. Карин Далман-Райт от Каролински Институт (Швеция), проф. Колин-Крейн Робинсон от Университета в Портсмут (Великобритания), д-р Питър Фрейзър от Института Бабрахам (Кембридж, Великобритания), проф. Субрaта Чакрабарти от Университета на Западен Онтарио, (Лондон, Канада). Колоквиумите са място на оживени дискусии, където се раждат нови идеи за интердисциплинарни изследвания и сътрудничества.

Колоквиумът се провежда при широко отворени врати и се обявява на инернет-страниците на ИМБ и БАН, чрез писмени обяви и електроннта поща. Ако желаете да бъдете включени в листата за изпращане на съобщения, моля изпратете Вашия електронен адрес на Е-мейл: imb@bio21.bas.bg