Контакти

Адрес:
Институт по молекулярна биология
„Академик Румен Цанев"
ул. Акад. Г. Бончев, бл21
София 1113
България


Администрация:
Г-жа Албена Манчева
Тел: +3592 9793637
Тел/Факс: +3592 8723507
Електронна поща: imb@bio21.bas.bg

Администратор лични данни
pdadmin@bio21.bas.bg
 
Офис:
Тел:  +3592 8728050
         +3592 9793693
 
Счетоводство:
Тел: +3592 9792674
        +3592 8728150
Работно време 08:30 до 16:30

Библиотека:
Тел:
+3592 9792672
Електронна поща: imb_library@bio21.bas.bg
Работно време  08:30 до 16:30
 

Map