Управление

Директор:  Доц. Анастас Господинов, дб 

Зам. Директор по научната дейност: Проф. Ива Угринова, дб

Зам. Директор по перспективното развитие и инфраструктурата:  Доц. Стойно Стойнов, дб

Научен секретар: Доц. Димитър Илиев

Председател на Общото Събрание: Проф. Маргарита Апостолова, дб 

Председател на Научния Съвет: Доц. Галина Радева, дб