Регулация на генната активност

Регулация на генната експресия в хетероложни системи; алтернативна инициация на транслацията в бактерии; експресия на еукариотни гени в бактериални гостоприемници; пост-транслационни модификации на рекомбинантни белтъци; човешки цитокини; гликиране в бактерии – структурно-функционални взаимоотношения; биоинформатика и моделиране in silico; приложни изследвния – разработване на лекарствени препарати на основата на човешки гама-интерферон, екологична микробиология.