Молекулярна биология на клетъчния цикъл

Секция "Молекулярна биология на клетъчния цикъл" изследва контрола на репликацията и репарацията на ДНК в клетки на бозайници. Секцията е създадена през 1993 г. от чл.кор. проф. Георги Русев. Към момента в секцията се състои от един член-кореспондент, 3 доценти, 1 главен асистент, 3 асистенти, 2 докторанти и 2 лаборанти.