Лаборатория по медико-биологични изследвания

 Основна цел на нашата Лаборатория е разработването на иновативни подходи свързани с изследването на физиологични и патофизиологични процеси в областта на сърдечно-съдовата биология, остеопороза и рак. За тази цел поддържаме и активни връзки с лаборатории занимаващи се с фундаментална наука, както и с клинични звена работещи в горепосочените направления. Лабораторията по медико-биологични изследвания (ЛМБИ) има за цел да насърчи транслационни бионанотехнологични изследвания с потенциал за приложение в регенеративната медицина и таргетната терапия.
 ЛМБИ извършва научни изследвания в области, които могат да имат сериозно влияние върху регенеративната медицина и насочените терапии, като протеомика, тъканното инженерство, геномика, „интелигентна" доставка на лекарства, както и разработването на нови бионанотехнологии. Членовете на ЛМБИ работят по разработването на инструменти за откриване и лечение на рак, костна регенерация, възстановяване на сърдечно-съдовата система, и за развитие на насочени терапии за атеросклероза и остеопороза.
 
7ми национален конкурс за млади учени, за иновационни и приложни идеи и проекти “YES”. Победители- 1во място за студенти: Даяна Димитрова и Вероника Годева