Лаборатория по геномна стабилност

В лаборатория "Геномна стабилност" се използват разнообразни високотехнологични методи от областта на молекулярната биология, биохимията, биоинформатиката и физиката, за да изследват  механизмите на синхронизация между различните процеси, осъществяващи се по време на репликация, поправка и транскрипция на ДНК.