Юбилейна научна конференцияНа 5 и 6 октомври 2015 г. в големия салон на Централно управление на Българска академия на науките, се състоя Ю
билейна научна конференция по случай 55 годишнина от създаването на Института по молекулярна биология.
Годишнината бе отбелязана от множество представители на Научната общност от университети и институти на БАН. В присъствието на официалните гости от Ръководствата на БАН и СУ, Декана на БФ, представители на САЧК, директори на институти на БАН и пред цялата аудитория бяха прочетени  поздравителни адреси
В конференцията взеха участие учени от България, Европа и Америка, бяха изнесени 37 научни доклада и показани 40 постера.