Юбилейна научна конференция "100г. от рождението на Акад. Румен Цанев"

Уважаеми колеги, 

през 2022 г. се навършват 100 години от рождението на патрона на Института по молекулярна биология акад. Румен Цанев. Акад. Румен Цанев (1922 – 2007) е основоположник на българската молекулярна биология и основател на Института по молекулярна биология (1960 г.). Изследванията на акад. Цанев са свързани с молекулната организация на генетичния апарат и механизмите на клетъчна диференциация и пролиферация. Той формулира първата хипотеза за епигенетична регулация базирана на хистонов код, идея развила се в основно направление на съвременната наука. 

За да отбележи по най-добрия начин вековния юбилей на своя създател и патрон, ИМБ организира международна научна конференция от 5 до 7 октомври 2022 г.


Конференцията ще се проведе от 5 до 7. октомври 2022г., в Големия салон на БАН (централно управление, ул. "15 ноември" N1). 


(Tранслацията по Zoom ще бъде осигурена при наличие на техническа възможност.)