ПРОЕКТИ

H 01/70 "ДНК репаративна функция на гликолитичния ензим глюкозо-6-фосфат изомераза
Н 03/41 "Клинични, невропсихологични, невроизобразяващи, електрофизиологични и биологични маркери за ранна диагноза на невродегенеративни заболявания, протичащи с деменция"
Интелигентен метод за адаптивно откриване на in silico знания и вземане на решения, базирани на анализ на потоци големи данни, за целите на научните изследвания
РИЛА -01/14 „Структурно-функционална характеристика на човешкия интерферон-гама и неговите рекомбинантни антагонисти”
BG1 61P0003-1.2.04-0013-C000 1 "Израждане на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите"
ДИД02-31/09/ ПОТЕНЦИАЛ НА КЛЕТКАТА ЗА ПОПРАВКА НА ДНК. Откриване на нов ген отговорен за отстраняването на въглехидратни остатъци от ДНК
ДРГ-02-05/2010Структурно-функционални взаимоотношения в белтъци и пептиди
ДИД02-31/09/ ПОТЕНЦИАЛ НА КЛЕТКАТА ЗА ПОПРАВКА НА ДНК. Откриване на нов ген отговорен за отстраняването на въглехидратни остатъци от ДНК
НЦСКП/FP7/ ПРП7РП02/1 Паралелна компютърна симулация за изследване взаимодействието на генома на грипен вирус тип А с генома на гостоприемника
НФНИ-ДИД-02-30/2009 Молекулен дизайн и конструиране на рекомбинантни конкуренти на човешкия интерферон гама: Нов подход за лечение на автоимунни болести
Д002-208/08 “Физиологичен отговор и молекулен анализ на механизма на устойчивост на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis в условия на екстремно засушаване при висока температура и различен светлинен режим”
ДМУ 03/23 "Виртуално и експериментално изследване на взаомодействието на цитокини с техните рецептори"