СЪСТАВ


Доц. д-р. Анастас Господинов, Ръководител на секция „Молекулярна биология на клетъчния цикъл"

Проф. д.б.н. Георги Русев, Член кореспондент на БАН

Проф. д-р. Бойка Аначкова

Доц. д-р. Любомира Чакалова

Доц. д-р. Ваня Богоева

Постдокторанти, докторанти и специализанти

Д-р Миглена Копринарова, постдокторант

Д-р Ивелина Василева, постдокторант

Д-р Анна Йорданова-Гюрова

 

Петър Ботев, докторант

Росица Христова, докторант

Веселин Андреев, асистент

Мила Аспарухова, асистент

 

Лаборанти:

Христина Пламенова

Петя Стоянова