Конкурс за Главен агроном

06.07.2011

Институтът по физиология на растенията и генетика – БАН обявява конкурс по документи за главен агроном – 1 място.
Професионални препоръки и стаж по специалността над 5 години са предимство.

Срок за подаване на документи до 01 септември 2011 год.

Справки в канцеларията на Института, София 1113, ул.’Акад.Г. Бончев’ бл.21, ет.2, телефон 979-2606, E-mail: zhivka@abv.bg

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952