Ели Зайова

Доц. д-р Ели Зайова

Доцент д-р Ели Зайова

Tел. 974 62 29 вътр. 355
E-mail: e_l_y@abv.bg

1956 – Родена на 24 май, с. Бреница, обл. Плевен.
1979 – Биолог, ШУ „Епископ К. Преславски”.
1984-1985 – Специалист, Земеделски институт, Шумен.
1986-2003 – Научен сътрудник, Земеделски институт, Шумен.
2004 – Доктор, Земеделски институт, Шумен.
2006 – Старши научен сътрудник, Земеделски институт, Шумен.
2007 – Старши научен сътрудник, Институт по генетика-БАН.
2010 – Доцент, Институт по физиология на растенията и генетика-БАН.

Област на научни интереси

Биотехнологии при лечебни растения (микроразмножаване и съхраняване на ценни лечебни видове; растителна регенерация; сомаклонално вариране; синтез на вторични метаболити; клетъчни култури; генетична трансформация).

Избрани научни трудове

Naidenova N, R. Vassilevska-Ivanova, B. Kraptchev, E. Zayova (2011) Physically induced new variegated leaf mutants in pea (Pisum sativum L.), Compt. Rend. ABS., 64(3): 369-374.

Nikolova M., Petrova M., Zayova E., Vitkova A., Evstatieva L (2013) Comparative study of in vitro, ex vitro and in vivo grown plants of Arnica montana – polyphenols and free radical scavenging activity, Acta botanica Croatica, 72(1): 13-22.

Nikova V, Philipov Ph, Zayova E (2007) Improvement of eggplant (Solanum melongena L.) trough biotechnological methods. Genetics and Breeding, 36(3-4): 39-55.

Petrova M, Zayova E, Vlahova M (2008) Induction of callus cultures in Arnica montana L. Genetics and Breeding, 37(3-4): 37-44.

Petrova M, Zayova E, Yankova E, Baldzhiev G (2011) Plant regeneration from callus culture of Arnica montana. Romanian Biotechnological Letters, 16(1): 92-97.

Petrova M., E. Zayova, A. Vitkova (2011) Effect of silver nitrate on in vitro root formation of Gentiana lutea. Romanian Biotechnological Letters, 16(1): 53-58.

Petrova M, Zayova E., Vassilevska – Ivanova R., M. Vlahova (2012) Biotechnological approaches for cultivation and enhancement of secondary metabolites in Arnica montana L. Acta Physiologiae Plantarum, 34(2): 1597–1606.

Petrova M., Zayova E., Vlahova M (2013) Induction of hairy roots in Arnica montana L. by Agrobacterium rhizogenes. Central European Journal of Biology, 8(5): 470-479.

Yankova E, Baldzhiev G, Petrova M, Zayova E, Yurukova P (2010) Analyses on pollen and seed productivity and effectiveness in Gentiana lutea L. Biotechnol. & Biotechnol. Eq., 24: 45-48.

Zayova E, Nikova V, Ilieva K, Philipov Ph (2008) Callusogenesis of eggplant (Solanum melongena L.). Compt. Rend. ABS., 61(11): 1483-1488.

Zayova Е., M. Petrova, Vassilevska-Ivanova R., Nedev T (2010) Micropropagation of Valeriana officinalis trough tissue culture. Compt. Rend ABS, 63(12): 1749-1756.

Zayova E., M. Vlahova, M. Petrova, R. Vasilevska-Ivanova, D. Stoeva (2010) Micro-propagation of Echinacea purpurea L. Moench – A valuable medicinal plant, Genetics and Breeding, 38(4): 47-55.

Zayova E, Vassilevska-Ivanova R, Stoeva D, Kraptchev B (2010) Somaclonal variation through indirect organogenesis in eggplant (Solanum melongena L.). Biological Diversity and Conservation, 3(3): 1-5.

Zayova E., Stancheva I., Geneva M., Petrova M., Vasilevska-Ivanova R (2012) Morphological evaluation and antioxidant activity of in vitro– and in vivo-derived Echinacea purpurea plants. Central European Journal of Biology, 7(4): 698-707.

Petrova, M., Zayova, E., Todorova, M., Staneva, J., Vitkova, A. and Evstatieva, L (2012) Sesquiterpene lactones contents in multiple in vitro shoots of three Arnica montana populations. Acta Horticulturae, 955: 93-99.

Zayova E., Vassilevska-Ivanova R., Kraptchev B., Stoeva D (2012) Indirect shoot organogenesis of eggplant (Solanum melongena L.), Journal of Central European Agriculture, 13(3): 446-457.

Zayova E., Stancheva I., Geneva M., Petrova M., Dimitrova L (2013) Antioxidant activity of in vitro propagated Stevia rebaudiana Bertoni plants of different origins. Turk J Biol, 37: 106-113.

Zayova Ely, Dimitrova Ludmila, Nedev Trendafil, Philipov Philip, Stoeva Daniela (2012) Organogenesis through callus culture of Echinacea purpurea, Proceedings of the Seventh Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, 27th – 31st May 2012, Subotica, Republic of Serbia, pp. 326-331.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952