Сортове

СЕМЕННА БАНКА

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА И ГЕНЕТИКА

БРОЙ ПОЛУЧЕНИ ОБРАЗЦИ : 1118

Пшеница (Triticum aestivum) 459
ст. н. с. Светла Ланджева 225
ст.н.с. Недялка Тянкова 10
ст. н. с. Ганка Ганева 221
д-р Ирина Василева 3
Aegilops 21
ст. н. с. Светла Ланджева
Ae. biuncialis 1
Ae. caudata 1
Ae. cylindrica 4
Ae. crassa 1
Ae. geniculata 2
Ae. speltoides 1
Ae. tauschii 1
Ae. triaristata 5
Ae. triuncialis 4
Ae. ventricisa 1
Тритикале 21
н. с. д-р Ирина Василева 14
н. с. д-р Юлияна Стойнова 2
н. с. Виолета Късовска 5
Ечемик (Hordeum vulgare) 79
ст. н. с. Костадин Гечев
Слъчоглед (Helianthus annuus) 10
ст. н. с.  Румяна Василевска
Царевица (Zea mays) 21
н. с. д-р Борис Крапчев
Грах (Pisum sativum) 133
н. с. д-р  Надка Найденова 97
н.с . д-р  Спаска Новева 36
Тютюн (Nicotiana tabacum) 172
ст. н. с. Виолета Никова 143
н. с. Даниела Стоева 26
ст. н. с. Ел. Стоименова 3
Домати (Solanum lycopesicum) 165
ст. н. с.  Живко Данаилов 71
5
ст. н. с. Бистра Атанасова 58
ст. н. с. Ел. Стоименова 31
Пипер (Capsicum annum) 37
н. с. Таня Кърцева 16
ст. н. с. Румяна Пъндева 12
ст. н. с. Ел. Стоименова 9

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952