Конкурс „Ротарианско отличие 2014“

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт по физиология на растенията и генетика
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Секция ‘Физиология и биохимия на растенията’
ДИСТРИКТ 2482, БЪЛГАРИЯ
Ротари клуб ‘София-Средец’

КОНКУРС ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНОТО РОТАРИАНСКО ОТЛИЧИЕ ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА РАСТИТЕЛНАТА БИОЛОГИЯ НА ИМЕТО НА АКАД. МЕТОДИЙ ПОПОВ

Alt

Акад. Методий Попов

Конкурсът се организира от Института по физиология на растенията и генетика – БАН, Секция ‘Физиология и биохимия на растенията’ – СУБ и Ротари клуб ‘София-Средец’.

Условия на конкурса:
Номинирането и определянето на носителя на отличието ще се извършва от експертна комисия, утвърдена от Научния Съвет на Института по физиология на растенията и генетика – Българска академия на науките.

  • До участие в конкурса ще бъдат допускани статии или монографии, излезли от печат през 2012-2013 г. Статиите трябва да бъдат публикувани в авторитетни международни списания с импакт фактор и разработени по проекти, ръководени от български учени. Като съавтори може да участват чуждестранни учени.

Документи за кандидатстване:

  1. Формуляр за участие в конкурса (Формуляр МS Word, 90 kB).
  2. Публикацията с които се участва в конкурса.
  3. Разделителен протокол (подписан от всички съавтори), номиниращ автора, който да получи наградата, ако колективът спечели.
  4. Кратка творческа биография на номинирания автор.

Материалите трябва да бъдат представени в електронен вид (Adobe PDF формат) и на хартиен носител.

Срок за кандидатстване:
Заявки за участие в конкурса може да се изпращат до 15 август 2014 г. на следния адрес:

Институт по физиология на растенията и генетика – БАН
ул. ‘Акад Г. Бончев’, бл. 21
София 1113

Документи за участие може да бъдат подавани и по електронен път: Доц. д-р Искрен Сергиев

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952