Секция "ФИЗИКОХИМИЯ НА БИОПОВЪРХНОСТИТЕ"             ENG
blue_but.gif (1076 bytes) Ръководител секция
blue_but.gif (1076 bytes)Състав
blue_but.gif (1076 bytes)Изследователски Направления
blue_but.gif (1076 bytes)Експериментални Методи
blue_but.gif (1076 bytes)Международно Сътрудничество
blue_but.gif (1076 bytes)Избрани Публикации
Back  Обратно
blue_but.gif (1076 bytes) Ръководител секция:Йордан Г. Петров

Тел: +359-2-9793190
Факс: +359-2-9712493
E-mail: jordangpetrov@yahoo.com
1946 Дата и място на раждане: 05 април, София
1969 MS, Софийски Университет, Химически факултет
1981 Доктор
1986 Доцент по Физикохимия в Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
1996 Извънщатен професор в Университета на Южна Австралия, Аделаида
2004  Доктор на науките
2005 Ст.н. с. I ст.

TopНагоре


blue_but.gif (1076 bytes)Състав:

Тоня Андреева, н. с. I ст., доктор

Ирен Цонова, н. с. III ст.

Марин Попгруев, химик с висше образование

Виолета Олчева, химик със средно специално образование

TopНагоре

Langmuir-Blodgett film

Изграждане на Лангмюйр-Блоджетови молекулни ансамбли от липиди върху твърди подложки.


blue_but.gif (1076 bytes)Международно Сътрудничество

Макс-Планк Институт по колоиди и повърхности, Голм/Потсдам, Германия. 

Институт “Иан Уарк”, Университет на Южна Австралия, Аделаида, Австралия

TopНагоре


blue_but.gif (1076 bytes)Изследователски Направления

Лангмюйрови монослойни мембрани върху течни повърхности. Лангмюйр-Блоджетови молекулни ансамбли върху твърди подложки. Модифицирани течни и твърди повърхности с регулируеми структура, свойства и функции. Регулиране на повърхностния електростатичен потенциал и хидратацонна структурас флуорирани липиди. Адхезия в Лангмюйр-Блоджетови моделни мембрани с подбрани полярнии заредени хидрофилни групи. Статично и динамично омокряне на твърди повърхности. Връзка между молекулна структура на повърхности и мембрани и статика и динамика на тяхното омокряне и адхезия.

TopНагоре


blue_but.gif (1076 bytes)Експериментални Методи

Лангмюйрови везни за изследване на монослоеве от липиди и биополимери върху течни повърхности. Устройство за изграждане на Лангмюйр-Блоджетови молекулни ансамбли върху твърди подложки. Оптична методика за прецизно измерване на статични и динамични контактни ъгли. Флуоресцентна методика за определяне на диелектрична константа и електростатичен потенциал на повърхности с амфифилни флуоресцентни маркери.

Top  Нагоре


blue_but.gif (1076 bytes)Избрани Публикации

Petrov JG, Polymeropoulos E, Möhwald H (2007) Fluorinated Polar Heads Can Strikingly Increase or Invert the Dipole Moments at the Langmuir Monolayer-Water Boundary: Possible Effects from Headgroup Conformations. Langmuir, 23 (5): 2623-2630. 

Petrov JG, Andreeva TD, Möhwald H (2006) Fluorination of the Hydrophilic Head Accelerates the Collapse of the Monolayer but Stabilizes the Bilayer of a Long-Chain Trifluoroethyl Ether on Water. Langmuir, 22: 4136-4143.

Petrov JG, Andreeva TD, Kurth DG, Möhwald H (2005) Negative dipole potential of Langmuir monolayers of long chain ethers due to fluorination of the hydrophilic heads. J. Phys. Chem. B, 109: 14102-14111.

Petrov JG, Brezesinski G, Andreeva TD, Möhwald H (2004) Effect of Fluorination of the Hydrophilic Head on Morphology and Molecular Structure of Langmuir Monolayers of Long- Chain Ethers. J. Phys. Chem. B, 108:16154-16162.

Vasilchina H, Tzonova I, Petrov JG (2004) Transition from Static Wetting to Steady Dewetting and Deposition of Liquid Film on a Partially Wettable Surface. Colloids and Surfaces A, 250: 317-324.

Petrov JG, Ralston J, Scneemilch M, Hayes RA (2003) Dynamics of Partial Wetting and Dewetting of an Amorphous Fluoropolymer by Pure Liquids. Langmuir, 19: 2795-2801.

Petrov JG, Ralston J, Scneemilch M, Hayes RA (2003) Dynamics of Partial Wetting and Dewetting in Well Defined Systems. J. Phys. Chem. B, 107: 1634-1645.

Petrov JG, Brezesinski G, Krasteva N, Moehwald H (2001) Langmuir Monolayers with Fluorinated Groups in the Hydrophilic Head. 2. Morphology and Molecular Structure of Trifluoroethyl Behenate and Ethyl Behenate Monolayers. Langmuir, 17: 4581-4592.

Petrov JG, Polymeropoulos E, Moehwald H (2000) Langmuir Monolayers with Fluorinated Groups in the Hydrophilic Head. 1. Comparison of Trifluoroethyl Behenate and Ethyl Behenate Monolayers: Molecular Models, Mechanical Properties, Stability. Langmuir, 16: 7411-7420.

Petrov JG, Moebius D (2000) Interfacial Acid-Base Equilibrium and Electrostatic Properties of Model Langmuir-Blodgett Membrane in Contact with Phosphate Buffer. Colloids and Surfaces A, 171: 207-215.

Petrov JG, Pfohl T, Moehwald H (1999) Ellipsometric Chain Length Dependence of Fatty Acid Langmuir Monolayers. A Heads-and-Tails Model. J. Phys. Chem.B, 103: 3417-3424.

Petrov JG, Ralston J, Hayes RA (1999) Dewetting Dynamics on Heterogeneous Surfaces. A Molecular-Kinetic Treatment. Langmuir, 9: 3365-3373.

Petrov JG, Petrov PG (1998) Molecular-Hydrodynamic Description of Langmuir-Blodgett Deposition. Langmuir, 14: 2490-2496.

Petrov JG, Moehwald H (1996) Langmuir Monolayers with a CF3 Group in the Hydrophilic Head. Monolayers of Trifluoroethyl Ester of Behenic Acid. J. Phys. Chem. 100: 18458-18463.

Petrov JG, Polymeropoulos E, Moehwald H (1996) Three-Capacitor-Model for Surface Potential of Insoluble Monolayers. J. Phys. Chem. B, 100: 9860-9869.

Sedev RV, Budziak CJ, Petrov JG Neumann AW (1993) Dynamic Contact Angles at Low Velocities. J. Colloid Interface Sci. 159: 392-399.

Petrov PG, Petrov JG (1992) A Combined Molecular-Hydrodynamic Approach to Wetting Kinetics. Langmuir, 8: 1762-1767.

Petrov JG, Angelova A (1992) Interaction Free Energies in Langmuir-Blodgett Multilayers of Docosylammonium Phosphate. Langmuir, 8: 3109-3115.

Petrov JG, Moebius D (1990) Determination of the Electrostatic Potential of Positively Charged Monolayers at the Air/Water Interface by Means of Fluorometric Titration of 4-heptadecyl-7-hydroxycoumarin. Langmuir, 6: 746-751.

Petrov JG, Sedev RV (1985) On the Existence of a Maximum Speed of Wetting, Colloids and Surfaces, 13: 313-322.

Petrov JG, Radoev BP (1981) Steady Motion of the Three-Phase Contact Line in Model Langmuir-Blodgett Systems. Colloid and Polymer Sci. 259: 753-760.

Petrov JG, Kuhn H, Moebius D (1980) Three-Phase Contact Line Motion in the Deposition of Spread Monolayers. J. Colloid Interface Sci. 73: 66-75.

TopНагоре


Top   Нагоре
Back   Обратно към секции
Home   Начало

WebmasterWebmaster