Institute of Biophysics


СЕКЦИИ

ENG

 

ball1.gif (7452 bytes) Липид-Белтъчни взаимодействия
ball1.gif (7452 bytes) Възбудими структури
ball1.gif (7452 bytes) Фотовъзбудими Мембрани
ball1.gif (7452 bytes) Биофизика на белтъците
ball1.gif (7452 bytes) Електроиндуцирани явления в биологически мембрани
ball1.gif (7452 bytes) Физикохимия на биоповърхностите

                                        Обратно

                                     Home  Начало

 

Webmaster    Webmaster