Rotary

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт по физиология на растенията
'Акад. Методий Попов'

Съюз на учените в България - Секция 'Физиология и биохимия на растенията'
обявяват

Rotary-Sofia

Конкурс за високи научни постижения в областта на растителната биология на името на академик Методий Попов

В  знак на почит и уважение към паметта на забележителния български учен, общественик, дипломат и ротарианец академик Методий Попов, през 2007 г. Ротари Клуб София-Средец учреди годишно ротарианско отличие на името на академик Методий Попов. Ротарианското отличие представлява плакет, почетен знак на Ротари клуб София-Средец и диплом.

Номинирането и определянето на носителя на отличието ще се извършва от експертна комисия, утвърдена от Научния Съвет на Института по физиология на растенията - Българска Академия на Науките.

Условия на конкурса:

В конкурса могат да участват всички учени, работещи в областта на растителната биология.
Всеки учен може да  участва с 1 научна публикация, излязла от печат през 2008 г.
При оценката на публикацията се взема предвид:

Начин на кандидатстване:

Срок за кандидатстване:

Заявките за участие в конкурса следва да се изпращат до 22 септември 2009 г. на следния адрес:

София 1113
Институт по физиология на растенията 'Акад. М. Попов' - БАН
Ул. Акад Г. Бончев, бл. 21

За допълнителна информация:

Ст. н. с. д-р Снежана Дончева – Зам. Директор на Иинститута по физиология на растенията,
тел: 02 9792614; 02 8736531