BG EN
Научен колектив

Гл. асистент д-р Десислава Тодорова (Ръководител)

Институт по физиология на растенията и генетика
Българска академия на науките

Гл. асистент д-р Зорница Катерова-Ланджова

Институт по физиология на растенията и генетика
Българска академия на науките

Гл. асистент д-р Мариета Христозкова

Институт по физиология на растенията и генетика
Българска академия на науките

Гл. асистент д-р Иван Илиев

Институт по физиология на растенията и генетика
Българска академия на науките

Асистент д-р Елена Шопова

Институт по физиология на растенията и генетика
Българска академия на науките

Асистент Ивелина Николова

Институт по физиология на растенията и генетика
Българска академия на науките

Асистент Марияна Георгиева (Докторант)

Институт по физиология на растенията и генетика
Българска академия на науките

Асистент Мария Петрова (Докторант)

Институт по физиология на растенията и генетика
Българска академия на науките

Асистент Таня Кърцева (Докторант)

Институт по физиология на растенията и генетика
Българска академия на науките

Асистент Роза Димитрова

Институт по органична химия с Център по фитохимия
Българска академия на науките

Магистър Светослав Александров (Докторант)

Институт по физиология на растенията и генетика
Българска академия на науките

Магистър Светлана Каменова

Институт по физиология на растенията и генетика
Българска академия на науките

Магистър Светозар Стойчев (Докторант)

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
Българска академия на науките