Bulgarian Academy of Sciences  
     

1869

Institute of Biophysics-BAS

Address: Acad. G. Bontchev Str., Bl. 21, Sofia-1113, Bulgaria

Fax: +359-2-9712493

E-mail: biophys@obzor.bio21.bas.bg

     

Bulgarian Academy of Sciences

 
 

 

 

 

ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

 • Ръководител – чл. кор., Андон Косев, тел.: 979 3702
  e-mail: kossev@bio.bas.bg
 • Научен секретар - ст.н.с. II ст., Мая Величкова, тел.: 979 2655
  e-mail: mayav@bio21.bas.bg
 • Програмен организатор - ст.н.с. I ст. дбн, Яна Цонева, тел.: 979 2622
  e-mail: itsoneva@bio21.bas.bg
 • Координатор – н.с. I ст. д-р Румяна Цонева, тел.: 979 2659
  e-mail: tzoneva@bio21.bas.bg

ЗВЕНО ЗА НАУЧЕН МЕНИДЖМЪНТ

 

Критерии за кандидатстване за научни мероприятия в страната и чужбинa

Официална страница на Проект BG051PO001-3.3.04/42 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - http://www.biophysics-bg.com/bg

ball1.gif (7452 bytes) Годишно информационно събитие на Европейската комисия, 1 - 3 юни 2010, София. Програма

ball1.gif (7452 bytes) На 14.05.2010 г. от 9:30 ч. се проведе ДЕН НА БИОФИЗИКАТА. Снимки.

ball1.gif (7452 bytes) На 14.05.2010 г. от 9:30 ч. в залата на Клуб-ресторант „Яйцето” на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе ден на Биофизиката.
Програма на мероприятието.

ball1.gif (7452 bytes) На 28.04.2010 ще се проведе I-ви учебен семинар по Проект BG051PO001-3.3.04/42 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Предвидени са по двадесет минути на участник, от които 15 минути за презентиране и 5 минути за въпроси и отговори. Програма на семинара. Снимки.

Презентация на Enrico P. Spugnini от I-вия учебен семинар, на тема: Pulse-mediated Chemotherapy of Solid Tumors in Pets (Electrochemotherapy)

ball1.gif (7452 bytes) Работни групи

ball1.gif (7452 bytes) От 11-ти до 16 - ти януари 2010г. в Инстиута по биофизика на БАН се проведе втората лекционна сесия към проект „Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентоспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина”. Обучението беше проведено на теми „ Европейска и национална иновационна политика“, „Иновационен потенциал на българската икономика“, „Иновационна активност на фирмите“ с лектори доц. д-р Теодора Георгиева и доц. д-р Миланка Славова. Снимки.

Програма на втората лекционна сесия - (11-16.01.2010).

ball1.gif (7452 bytes) От 11-ти до 16 - ти януари 2010г. в Инстиута по биофизика на БАН ще се проведе втората лекционна сесия към проект „Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентоспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина”.

Обучението ще е посветено на техники за управление на иновациите във фирмите, защита на правата на интелектуална собственост, разработване на бизнес план и комерсиализация на научни резултати, изготвяне на технологични пътни карти за въвеждане на нови продукти в производство.

ball1.gif (7452 bytes) Първа лекционна сесия към проект „Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентоспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина” - 14-ти до 18 - ти декември 2009 година. Снимки.

ball1.gif (7452 bytes) 07.10.2009 г. - презентация представена на първата информационна среща по проект „Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентоспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина”.

ball1.gif (7452 bytes)На 07 октомври в Инстута по биофизика – БАН се проведе първата информационна среща по проект „Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентоспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина”.

ball1.gif (7452 bytes)На 4 ти септември 2009 г. министър Йорданка Фандъкова връчи лично новия договор на директора на Института по биофизика - чл. кор. Андон Косев

 

   Обратно

Go to the server www.bio21.bas.bg

Last updated: 17 February 2010

Webmaster  Webmaster