Адрес:
Институт по физиология на растенията 'Акад. М. Попов'
ул. 'Акад. Г. Бончев', Бл. 21
1113 София
 
Факс: 02-8739952
Телефони: Приемно време:
Директор: 02-9792606; 02-8728170 Сряда и четвъртък: 1400ч. 1700ч.
Научен секретар: 02-9792636 Понеделник и четвъртък: 1400ч. 1600ч.
Зам. Директор: 02-9792611; 02-8728580 Понеделник и петък: 1400ч. 1600ч.
Зам. Директор: 02-9792614; 02-8736531 Понеделник и петък: 1400ч. 1600ч.
Пом. Директор: 02-9793683; 02-8700478 Понеделник до петък: 1400ч. 1600ч.
Личен състав: 02-9792619; 02-8728480 Понеделник до петък: 1400ч. 1630ч.
Счетоводство: 02-9792612; 02-8728070 Понеделник до петък: 1400ч. 1630ч.
Охрана на труда: 02-9793676 Понеделник до петък: 1400ч. 1630ч.
Домакин, куриер, ксерокс: 02-9792619 Понеделник до петък: 1400ч. 1630ч.
Библиотека: 02-9792607 Понеделник до петък: 0900ч. 1630ч.
Техн. редактор на сп. GAPP: 02-9793683 Понеделник до петък: 1400ч. 1600ч.