Персонал

Списъчния състав на Института наброява 146 човека - 2 Професори, 29 Старши научни сътрудници, 31 Научни сътрудници (3 дбн, 58 д-р), Специалисти с висше образование, Докторанти, административен и помощен персонал.

Телефони за контакт

Моля изберете 02-979- последвано от съответния вътрешен номер (номерата в червено са директни линии).

Блок 21
Стая
I Етаж
Номер
102
Охрана
2601
103
Д. Тодорова, Н. Попова, З. Катерова
2676
104
Д. Недева, И. Васева, Б. Григорова
2677
105
Е. Зозикова, Е. Коцева, Н. Георгиева, И. Сергиев
2679
106
Л. Атанасова, А. Иванова, В. Ненова
2678
107
К. Демиревска, Л. Симова, Б. Юперлиева, А. Костадинова, Б. Григорова
2681
108
Спектрофотометрична лаборатория - Д. Полизоев, П. Антонова
2626
109
Ц. Цонев, В. Великова, К. Ананиева
2683
110
В. Великова, К. Ананиева, А. Иванова, С. Пунева, В. Гечева, Д. Пулчева
2682
111
Бокс - С. Пасков
3650
112
Д. Недева, И. Тодоров, С. Събева, К. Нанкова
2685
116
К. Георгиева, Д. Стефанов, И. Григорова, С. Петкова, С. Енева, Г. Михайлова
2688
117
Г. И. Георгиев, И. Йорданов
2689
118
Ц. Цонев, Д. Игнатова
3625
119
И. Сергиев
2698
120
Г. И. Георгиев, Н. Бабалъкова, М. Генева, С. Рочева, А. Тимова, М. Христозкова, С. Бойчева, М. Сичанова
2675
120a
Центрофужна лаборатория
-
121
И. Васева, Р. Ненова
2691
122
Г. Ц. Георгиев
2690
123
И. Станчева, В. Ненова, Е. Кирова, М. Балабанова, А. Трифонова
2692
124
В. Алексиева, Д. Тодорова, Л. Илиев
2693
125
В. Алексиева, И. Москова, Е. Иванова
2694
Стая
II Етаж
Номер
203
Директор - Л. Попова-Стаевска
8728170
204
Секретарка - Ж. Стойнова
2606; 2615
205
Зам. Директор - К. Демиревска
2611; 8728580
206
Гл. Счетоводител - С. Димитрова
Счетоводител - Н. Йотова
Касиер - Р. Мирчева
2612; 8728070
208
Зам. Директор - С. Дончева
2614; 8736531
209
И. Федина, К. Георгиева, И. Григорова
2620
210
П. Йонова, И. Станчева, Л. Симова
2616
211
П. Йонова, С. Димова, С. Савова, Н. Минчева
2617
215
Л. Масленкова, В. Пеева, Л. Бранкова
2604
221
Л. Атанасова, М. Шопова
2618
222
Е. Зозикова, Н. Бабалъкова, С. Димова
2602
223
Личен състав - Т. Аспарухова, С. Пасков
2619; 8728480
224
Пом. Директор - Д. Левичаров
Техн. Редактор сп. 'GAPP' - И. Васева
3683; 8700478
225
Библиотека - Н. Дочева, Н. Христова
2607
Стая
III Етаж
Номер
301
Г. Лазова, Р. Йорданова, Г. Стоилкова
2635
302
Г. Лазова, П. Струмин, П. Апостолова, В. Байданова
2633
304
Л. Попова, Р. Йорданова, Г. Стоилкова, Ц. Николова
2633
305
Научен секретар - Л. Масленкова
2636
325
К. Мишев
3696
326
Аналитична лаборатория - Д. Полизоев, П. Антонова
2624
328
И. Федина, Л. Димова
3682
329
Стая за гости
3681
Стая
V Етаж
Номер
514
Изотопна лаборатория - Г. Попов
2642
Блок 23
Стая
II Етаж
Номер
201
Центрофужна лаборатория
2141
202
Г. Петков
3754
203
К. Минкова, М. Стоянова
3745
204
Р. Андреева, И. Илиев
3744
205
П. Пиларски, Г. Гъчева
2182
206
Л. Гигова, К. Минкова
2196
207
Л. Гигова, Н. Иванова, Б. Димитрова, И. Илиев
2189
234
И. Пунева, В. Серафимова, М. Шолева
2118
234a
И. Пунева
2125
236
Г. Петков, И. Илиев
2109
241
Е. Стойнова
2193
Блок 25
Стая
III Етаж
Номер
318
Г. Ц. Георгиев , В. Василева
3675
319
С. Дончева, Г. Зехиров
3677
320
З. Стоянова, К. Кочева, Г. Зехиров, А. Петрова
3674
321
К. Демиревска, З. Стоянова, К. Кочева
3676
322a
С. Дончева, В. Василева, Ж. Николова, А. Димитрова, М. Чавдарова
3673
322b
Г. Ц. Георгиев, Е. Стойнова, П. Петров
3673
Вегетационна къща
1-1
К. Джендова
3660
Работилници
  Електроработилница - В. Асенов, С. Кертов
2697
  Механична работилница
3782
Други телефонни номера
  Българска академия на науките
2211; 2345
  Медицински център
2044
  Телефонни техници
2222
  Електротехници
3333
  Асансьорни техници
2088
  Хотел 'Кедър'
2049
  Гараж
2013
  ВСК
3060