Полезни връзки и документи

Download: Journal Impact Factors, v. 2009 (IF2009.xls)
Download: Journal Impact Factors, v. 2008 (2008-SCI-IF.xls)
Download
: Правилник за вътрешния ред на ИФР (IFR-Pravilnik.doc)
Download: ИФР Базова организация (IFR-Bazova-org.doc)
Download: Journal Impact Factors, v. 2004 (if-2004.xls)
Книга: Plant Physiology Online