19 май 2006 г.


ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ
на


125 години от рождението на
видния български учен - биолог, общественик и дипломат
Aкад. МЕТОДИЙ ПОПОВ

Фото архив