27.IX.2007 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт по физиология на растенията
"Акад. Методий Попов"

РОТАРИ КЛУБ СОФИЯ - СРЕДЕЦ

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Секция "Физиология и биохимия на растенията"

Фото архив


ВРЪЧВАНЕ НА РОТАРИАНСКОТО ОТЛИЧИЕ ЗА 2006 г.