Rotary

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт по физиология на растенията и генетика

Съюз на учените в България - Секция 'Физиология и биохимия на растенията'
Ротари
Дистрикт 2482, България
Ротари клуб 'София-Средец'
обявяват

Конкурс за връчване на годишното ротарианско отличие за високи научни постижения в областта на биологията на името на акад. М. Попов за 2010 г.

В  знак на почит и уважение към паметта на забележителния български учен, общественик, дипломат и ротарианец академик Методий Попов, през 2007 г. Ротари Клуб София-Средец учреди годишно ротарианско отличие на името на академик Методий Попов. Ротарианското отличие представлява плакет, почетен знак на Ротари клуб София-Средец и диплом.

Конкурсът се организира от Института по физиология на растенията и генетика – БАН, секция 'Физиология и биохимия на растенията' – СУБ и Ротари клуб 'София-Средец'.

Тази година конкурсът ще бъде посветен на 130-годишнината от рождението на акад. Методий Попов и ще се проведе под патронажа на гуверньора за 2011/2012 г. на Дистрикт 2482 г-жа Анелия Дошева.

Условия на конкурса:
Номинирането и определянето на носителя на отличието ще се извършва от експертна комисия, утвърдена от Научния Съвет на Института по физиология на растенията и генетика - Българска академия на науките.

Начин на кандидатстване:

Срок за кандидатстване:
Срокът на конкурса е 4 месеца (1 май 2011 г. – 31 август 2011 г.).
Заявките за участие в конкурса следва да се изпращат до 31 август 2011 г. на следния адрес:

София 1113
Институт по физиология на растенията и генетика - БАН
Ул. Акад Г. Бончев, бл. 21

Документи за участие може да бъдат подавани и по електронен път: Доц. д-р Катя Георгиева

Церемонията по връчване на отличието ще бъде посветена на Деня на народните будители, като датата ще бъде допълнително уточнена.

За допълнителна информация:
Доц. д-р Катя Георгиева – Зам. Директор на Института по физиология на растенията и генетика.
Тел: 02 9792611.