Аналитична Лаборатория

Двулъчев хромато скенер CS-930 (Shimadzu)

Техническа характеристика:
...ще бъде достъпна скоро...