Аналитична Лаборатория

Ръководител: Инж.-химик Джовани Полизоев
Специалист-химик Петя Антонова
Тел.: 02-9792624

Апаратура
Апаратура закупена по Проект ИНИ-14 'PISA'
UV-VIS Спектрофотометър Multiskan Spectrum със SkanIt Software 2.2 (Thermo Electron)
Спектрофлуорофотометър RF-1501 (Shimadzu)
PCR Mastercycler (Eppendorf)
Центрофуга 2-16K (Sigma)
Аналитична везна (Boeco)
Ледогенератор (Fiocchetti)
Друга налична апаратура
UV-VIS Спектрофотометър UV-1601 (Shimadzu)
Спектрофлуорофотометър RF-540 (Shimadzu) Двулъчев хромато скенер CS-930
(Shimadzu)
Аналитична везна (Sartorius) Проточна система за определяне на азот
(Contiflo)

 

Апаратурата е достъпна за ползване от други институти и външни организации срещу заплащане, определено от ръководството.
Пробите за анализ трябва да бъдат представени във вид готов за измерване.