Аналитична Лаборатория

UV-VIS Спектрофотометър UV-1601 (Shimadzu)

Техническа характеристика:
...ще бъде достъпна скоро...