Аналитична Лаборатория

Спектрофлуорофотометър RF-540 (Shimadzu)

Техническа характеристика:
...ще бъде достъпна скоро...