Контакти

Институт по физилогия на растенията и генетика
Българска академия на науките

Ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 21
1113 София
N42.672388, E23.364547

Ел. поща: ifrg@bio21.bas.bg
Уебсайт: www.ifrg-bg.com