Целева група
 
Участници в целевата група
 
     
Име Организация Участие (месеци)
Мария Иванова Петрова Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 30
Ралица Георгиева Георгиева Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 30
Марияна Стамова Георгиева Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 30
Светослав Димитров Александров Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 30
Веселин Атанасов Стойчев Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 17.5
Таня Васкова Кърцева Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 18
Диляна Петрова Донева Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 30
Невена Йорданова Стоянова Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 26.5
Атанас Петров Грозданов Биологически факултет - СУ "Св. Кл. Охридски" 30
Генади Василев Гаврилов Биологически факултет - СУ "Св. Кл. Охридски" 28
Мария Христова Петрова Биологически факултет - СУ "Св. Кл. Охридски" 30
Георги Георгиев Антов Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 30
Весела Василева Йорданова Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 26.5
Мартин Валериев Иванов Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН 23
Златина Иванова Господинова Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 30
Светла Николова Събева Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 5
Иво Костадинов Гечев Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 30
Ивелина Иванова Николова Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 30
Бориска Иванова Георгиева Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН 7
Светлана Каменова Каменова Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 30
Гергана Кирилова Михайлова Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 30
Мартина Иванова Чавдарова Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 16
Гергана Валериева Гъчева Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 30
Елена Иванова Костадинова Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН 4.5
Адриана Каменова Славова Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН 28
Димитрина Георгиева Георгиева Биологически факултет - СУ "Св. Кл. Охридски" 25
Мартин Димитров Димитров Биологически факултет - СУ "Св. Кл. Охридски" 30
Елена Михайловна Балачева Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 30
Красимира Недялкова Ташева Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 30
Иван Илиев Илиев Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 30
Зорница Иванова Кaтерова Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 12
Елена Костова Шопова Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 24
Виолета Николаева Пеева Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 30
Ирина Иванова Москова Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 30
Мариета Георгиева Христозкова Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 30
Анна Димитрова Димитрова Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 30
Меглена Левчова Китанова Биологически факултет - СУ "Св. Кл. Охридски" 30
Диана Пенева Златанова Биологически факултет - СУ "Св. Кл. Охридски" 30
Людмила Георгиева Велкова Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН 24.5
Светла Георгиева Ангелова Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 4.5
Петя Христова Драганова Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 7
Георги Николаев Бончев Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 19
Десислава Бойкова Стоименова Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 7
Стелияна Георгиева Попова Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 19.5
Мая Петева Дамянова Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 14
Анко Николайчев Николчев Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН 6
Кирил Михайлов Мишев Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 18
Виргиния Валериева Винева Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 4
Лилия Емилова Ангелова Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 15
Лиляна Владимирова Бранкова Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 15
Ралица Иванова Христова Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 7
Боряна Красимирова Якимова Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН 12
Галя Тодорова Петрова Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 10