Екип
Екип за организация и управление на проекта
     
Титла, Име Организация Позиция
Доц. д-р Леонид Пенков Институт по физиология на растенията и генетика - БАН Ръководител на проекта
Доц. д-р Ира Станчева Институт по физиология на растенията и генетика - БАН Експерт обучение и реализация
на научните резултати
Доц. д-р Мария Генева Институт по физиология на растенията и генетика - БАН Координатор
Гл. ас. д-р Десислава Тодорова Институт по физиология на растенията и генетика - БАН Координатор
Стефка Витанова Институт по физиология на растенията и генетика - БАН Главен финансов експерт
Наташа Пенчева Институт по физиология на растенията и генетика - БАН Финансов сътрудник
 
team