Към новата версия на сайта на Института по физиология на растенията и генетика

01.05.2011: Конкурс - Ротарианско отличие 2010.
28.04.2011:
Списание GaPP - Новото списание 'Genetics and Plant Physiology' приема статии.
18.02.2011:
Конкурс за Главен редактор на сп. 'Genetics and Plant Physiology'.
02.02.2011:
Общо събрание на ИФРГ.
01.02.2011:Списание GAPP
: Vol. 36, Iss. 3-4.
20.01.2011:
Лого на ИФРГ?

Mеждународна оценка на Института по физиология на растенията "Акад. М. Попов".

Полезни връзки и документи
: Journal Impact Factors 2009.

Налична апаратура в Института и условия за ползване от външни организации.

ПРАВИЛНИК за използване на компютърните ресурси в Институтите на БАН.


Оптимизиран за Firefox; 800x600 /webmaster/

Акт.: 06.06.2011

Новини и събития
Към Института по генетика 'Акад. Д. Костов'