За ИФРГ

Добре дошли в Института по физиология на растенията и генетика!

Събития

22-10-2021 Информационна среща/семинар за дейностите по проект BULCode На 14 октомври 2021 г., в Институт по физиология на растенията и генетика – БАН (ИФРГ-БАН) се проведе Информационна среща/семинар, организирана от ИФРГ в партньорство с Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) – БАН. На срещата Др. Георги Бончев изнесе презентация на тема „Технологиите на ДНК […]

Обяви

01-04-2022 Обява: Институт по физиология на растенията и генетика при БАН отдава под наем недвижим имот – терен, находящ се на адрес гр. София, до сервитутната зона на “Околовръстен път”  – 13 км., посока с. Казичене, а именно: Градински център с обща площ  600 кв. м., от които: 100 кв. м. за търговска площ 500 […]

Международна Конференция по ДНК баркодиране и Биоразнообразие

Meждународната Конференция по ДНК баркодиране и Биоразнообразие (ICDBB 2022) беше успешно проведена Научното събитие International Conference on DNA Barcoding and Biodiversity беше успешно проведено в периода 25-27 май 2022 в София, България. Конференцията беше организирана от Институт по физиология на растенията и генетика, БАН в рамките на проект BULCode по Национална Програма „Европейски Научни Мрежи“, […]

Конкурси и процедури

Процедури по Закона за развитие на академичния състав в Република България Обяви в Държавен вестник Процедури за ‘Доктор’ Процедури за ‘Доктор на науките’ Конкурси за ‘Доцент’ Конкурси за ‘Професор’ Нормативни документи ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Българска академия на науките – изм. и доп.... 

Новини

Защита – Зорница Стоянова

Защитата на дисертационния труд на Зорница Богданова Стоянова за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на тема „Гъбни патогени от род Colletotrichum, причинители на антракноза и кореново гниене по зеленчукови култури от семейство Solanaceae в България“ ще се... 

Европейска нощ на учените – 2020

На 27-28 ноември 2020 г. ще се проведе традиционната Европейска нощ на учените. Институтът по физиология на растенията и генетика ще вземе участие с два видео материала: Каква е функцията на NMig1 гена за растенията? Ферма в космоса Повече за събитието …  Чети още →

Защита – Таня Тошкова-Йотова

Защитата на дисертационния труд на Таня Ставрева Тошкова-Йотова за присъждане на научна степен “доктор” на тема “Биологична активност на продукти от Coelastrella sp. BGV“ ще се състои на 10-12-2020 г. от 14:00 часа на открито онлайн заседание. Дисертацията ще бъде на разположение в... 

11-th International Conference „Photosynthesis and…“

11-th International Conference Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability – 2021 19 – 25 September 2021 Varna, Bulgaria   More information is available on the Conference WebSite  Чети още →

Покана за участие в специален брой на сп. Plants

Уважаеми колеги, Най-учтиво Ви каним да изпратите за рецензиране и публикуване резултати от свои изследвания или обзорна статия в специален брой на списание Plants, MDPI, на който сме гост-редактори. Списанието е с отворен достъп, категория Q1, индексирано е в Scopus и Web of Science. Темата... 

Genetics and Plant Physiology 9(1-2) 2019

Dear colleagues, we have the pleasure to inform you that Vol 9, No 1-2 2019 of Journal ‘Genetics and Plant Physiology’ is online. The papers are available for Download.  Чети още →

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952