За ИФРГ

Добре дошли в Института по физиология на растенията и генетика!

Събития

19-01-2023 Климатът – неизвестното предизвикателство пред земеделието. С всяка изминала година ставаме свидетели на промените в климата. Как се отразяват те на посевите и има ли опасност растения да изчезнат заради тези резки и неочаквани смени. Отговорите на този и още въпроси Агро ТВ потърси от Ася Петрова, която е асистент в Института по физиология […]

Обяви

10-11-2022 Обява: Институт по физиология на растенията и генетика при БАН отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София, община Панчарево, база «Околовръстен път» 13 км, част от страда “Социално Битов Комплекс”. Пет помещения с коридор на първия етаж с обща площ 110 кв.м. Цена: 3.00 евро./кв.м. Максимален срок за наемане: 3 години Краен […]

Международна Конференция по ДНК баркодиране и Биоразнообразие

Meждународната Конференция по ДНК баркодиране и Биоразнообразие (ICDBB 2022) беше успешно проведена Научното събитие International Conference on DNA Barcoding and Biodiversity беше успешно проведено в периода 25-27 май 2022 в София, България. Конференцията беше организирана от Институт по физиология на растенията и генетика, БАН в рамките на проект BULCode по Национална Програма „Европейски Научни Мрежи“, […]

Конкурси и процедури

Процедури по Закона за развитие на академичния състав в Република България Обяви в Държавен вестник Процедури за ‘Доктор’ Процедури за ‘Доктор на науките’ Конкурси за ‘Доцент’ Конкурси за ‘Професор’ Нормативни документи ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Българска академия на науките – изм. и доп.... 

Новини

Общо събрание

На 25 януари 2023 г. (сряда) от 10:30 часа в салона на ИФРГ ще се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на Институт по физиология на растенията и генетика със следния дневен ред: 1. Гласуване на отчета на Института за 2022 г. 2. Разни Съгласно Устава... 

Лекция

Уважаеми колеги, на 20-10-2022 г. (четвъртък) от 15:00 ч. ще се проведе поредната лекция на академичния семинар „Актуални проблеми на науката“. Тема: „Съвременни постижения в областта на захарния диабет“ Лектор: чл.-кор. проф. д-р Цветалина Танкова, дмн. Лекцията ще се излъчва на... 

Избор на директор на ИФРГ

Управителният съвет на Българската академия на науките открива Процедура за избор на директор на Института по физиология на растенията и генетика – БАН Обява за откриване на процедура за избор на директор на Институт по физиология на растенията и генетика – БАН Креан... 

Защита – Зорница Стоянова

Защитата на дисертационния труд на Зорница Богданова Стоянова за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на тема „Гъбни патогени от род Colletotrichum, причинители на антракноза и кореново гниене по зеленчукови култури от семейство Solanaceae в България“ ще се... 

Европейска нощ на учените – 2020

На 27-28 ноември 2020 г. ще се проведе традиционната Европейска нощ на учените. Институтът по физиология на растенията и генетика ще вземе участие с два видео материала: Каква е функцията на NMig1 гена за растенията? Ферма в космоса Повече за събитието …  Чети още →

Защита – Таня Тошкова-Йотова

Защитата на дисертационния труд на Таня Ставрева Тошкова-Йотова за присъждане на научна степен “доктор” на тема “Биологична активност на продукти от Coelastrella sp. BGV“ ще се състои на 10-12-2020 г. от 14:00 часа на открито онлайн заседание. Дисертацията ще бъде на разположение в... 

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952