За ИФРГ

Добре дошли в Института по физиология на растенията и генетика!

Събития

22-10-2021 Информационна среща/семинар за дейностите по проект BULCode На 14 октомври 2021 г., в Институт по физиология на растенията и генетика – БАН (ИФРГ-БАН) се проведе Информационна среща/семинар, организирана от ИФРГ в партньорство с Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) – БАН. На срещата Др. Георги Бончев изнесе презентация на тема „Технологиите на ДНК […]

Обяви

15-09-2022 Обява: Институт по физиология на растенията и генетика търси да назначи служител на позицията специалист „Биолог“. Изискванията към заемащия длъжността включват: 1. Висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ в сферата на биологията; 2. Точност, коректност и лоялност; 3. Добри комуникационни умения; Институтът предлага: 1. Постоянен трудов договор; 2. Дългосрочно сътрудничество; 3. Възможност за развитие […]

Международна Конференция по ДНК баркодиране и Биоразнообразие

Meждународната Конференция по ДНК баркодиране и Биоразнообразие (ICDBB 2022) беше успешно проведена Научното събитие International Conference on DNA Barcoding and Biodiversity беше успешно проведено в периода 25-27 май 2022 в София, България. Конференцията беше организирана от Институт по физиология на растенията и генетика, БАН в рамките на проект BULCode по Национална Програма „Европейски Научни Мрежи“, […]

Конкурси и процедури

Процедура за избор на директор на Института по физиология на растенията и генетика – БАН Обява за откриване на процедура за избор на директор на Институт по физиология на растенията и генетика – БАН Краeн срок за подаване на документи: 23 август 2022 г. Кандидат: Проф. д-р Валя Николова Василева Документи: Професионална автобиография Научни публикации Програма за управление и развитие на ИФРГ-БАН Процедури по Закона за развитие на академичния състав в Република България Обяви в Държавен вестник Процедури за ‘Доктор’ Процедури за... 

Новини

Избор на директор на ИФРГ

Управителният съвет на Българската академия на науките открива Процедура за избор на директор на Института по физиология на растенията и генетика – БАН Обява за откриване на процедура за избор на директор на Институт по физиология на растенията и генетика – БАН Креан... 

Защита – Зорница Стоянова

Защитата на дисертационния труд на Зорница Богданова Стоянова за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на тема „Гъбни патогени от род Colletotrichum, причинители на антракноза и кореново гниене по зеленчукови култури от семейство Solanaceae в България“ ще се... 

Европейска нощ на учените – 2020

На 27-28 ноември 2020 г. ще се проведе традиционната Европейска нощ на учените. Институтът по физиология на растенията и генетика ще вземе участие с два видео материала: Каква е функцията на NMig1 гена за растенията? Ферма в космоса Повече за събитието …  Чети още →

Защита – Таня Тошкова-Йотова

Защитата на дисертационния труд на Таня Ставрева Тошкова-Йотова за присъждане на научна степен “доктор” на тема “Биологична активност на продукти от Coelastrella sp. BGV“ ще се състои на 10-12-2020 г. от 14:00 часа на открито онлайн заседание. Дисертацията ще бъде на разположение в... 

11-th International Conference „Photosynthesis and…“

11-th International Conference Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability – 2021 19 – 25 September 2021 Varna, Bulgaria   More information is available on the Conference WebSite  Чети още →

Покана за участие в специален брой на сп. Plants

Уважаеми колеги, Най-учтиво Ви каним да изпратите за рецензиране и публикуване резултати от свои изследвания или обзорна статия в специален брой на списание Plants, MDPI, на който сме гост-редактори. Списанието е с отворен достъп, категория Q1, индексирано е в Scopus и Web of Science. Темата... 

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952