ИФРГ

Добре дошли в Института по физиология на растенията и генетика!

Light for Life Seminar

LIGHT for LIFE Seminar Series — 16th May 2024 Light-Based Processes and Technologies for a Sustainable Future For the second consecutive year, scientists and students working in the field of light-induced biological processes, light sources in natural sciences, biomedicine and nanotechnology as well as modern light-based technologies will present their developments and innovations. We hope […]

Интервю БТА д-р Тодорова

Учени от Института по физиология на растенията и генетика на БАН изследват дали предварителното третиране с хербицид повлиява растенията при засушаване и преовлажняване Растенията са най-засегнати от екстремните климатични промени. Те, за разлика от човека и животните, не могат да потърсят алтернативи за местообитание. Екстремните климатични явления предизвикват нарушения в растежа и развитието на растенията […]

Bulgarian Barcode of Life

Институт по физиология на растенията и генетика към Българска академия на науките е партньор в новосъздадения Национален консорциум по ДНК баркодиране – Bulgarian Barcode of Life (BgBOL)   На 27.09.2023 в зала “Проф. Марин Дринов” на Българска академия на науките се проведе Национален симпозиум „Създаване на български консорциум по ДНК баркодиране – Bulgarian Barcode of […]

За Института

Институт по физиология на растенията и генетика (ИФРГ) към Българска академия на науките (БАН) е национален научен център за фундаментални и приложни изследвания в областта на растителната физиология, биохимия и генетика. Той е създаден през 2010 г. след сливане на Институт по физиология на растенията „Акад. Методий Попов” и Институт по генетика „Акад. Дончо Костов”. Институтът по физиология на растенията „Акад. Методий Попов” е един от най-старите биологически институти на БАН, основан през 1948 г. от академик Методий Попов като Институт по обща... 

Новини

Light for Life 2024

На 16.05.2024 г. се проведе семинарът „Light for Life 2024“, посветен на Международния ден на светлината, обявен за такъв от Юнеско през 2016 г. Денят се празнува по цял свят с редица събития посветени на науката, изкуството, образованието и културата (https://www.lightday.org/). https://biomed.bas.bg/en/light-for-life-2024/ За... 

Семинар – 28-02-2024

Уважаеми колеги, На 28.02.2024 г. (сряда) от 10.30 часа в салона на ИФРГ асистент Марияна Сичанова, ще представи проект на Дисертационен труд на тема „Влияние на новосинтезирани аминокиселинни нанофибри, носители на биологично активни агенти върху in vitro размножаването и натрупването... 

Информационен ден – Новите геномни техники…

Информационен ден на тема: НОВИТЕ ГЕНОМНИ ТЕХНИКИ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 16 февруари 2024 г., 10:00 часа Място на провеждане: Заседателната зала на ИФРГ, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 21, 2-ри етаж, гр. София 1113 Програма... 

Общо събрание с НС

На 24 януари 2024 г. (сряда) от 10:30 часа в салона на ИФРГ ще се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на Институт по физиология на растенията и генетика със следния дневен ред:  Приемане на годишния отчет на ИФРГ за 2023 г. Заявка за редовни... 

Научен съвет – 28-11-2023

На 28 ноември 2023 год. (вторник) от 11:00 ч. ще се проведе присъствено заседание на Научния съвет на ИФРГ при следния дневен ред: Доклад от гл. ас. Иван Илиев, относно смяна на научен ръководител на редовен докторант към лаб. „Експериментална и приложна алгология“. Доклад от... 

Научен съвет – 25-10-2023

На 25 октомври 2023 год. (сряда) от 10:30 ч. ще се проведе присъствено заседание на Научния съвет на ИФРГ при следния дневен ред: Доклад от доц. Десислава Тодорова – председател на НЖ за избор на доцент. Доклад от доц. Десислава Тодорова, относно откриване на конкурсна процедура... 

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952