ИФРГ

Добре дошли в Института по физиология на растенията и генетика!

3rd EPI-CATCH Conference

3rd EPI-CATCH CONFERENCE EPIGENETIC MECHANISMS OF CROP ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE 30 May–1 June 2023, Sofia, Bulgaria EPI-CATCH is a COST action with the aim of defining, developing generating and sharing new breaking knowledge and methodologies for the investigation of epigenetic mechanisms underlying plant adaptation to environmental stresses driven by climate change. Our goal is […]

Light for Life Seminar

LIGHT for LIFE Seminar Series — 16th May 2023 Light-Based Processes and Technologies for a Sustainable Future Sunlight is the fundamental source of energy for Earth. Light shapes our lives, perception and mood. The seminar “Light-based processes and technologies for а sustainable future” aims at presenting various aspects of utilization of light energy properties for […]

ICPSBB 2023

2nd International Conference on Plant Systems Biology and Biotechnology (ICPSBB) 25 – 27 September 2023 Center of Plant Systems Biology and Biotechnology Plovdiv, Bulgaria

Конкурси и процедури

Процедури по Закона за развитие на академичния състав в Република България Обяви в Държавен вестник Процедури за ‘Доктор’ Процедури за ‘Доктор на науките’ Конкурси за ‘Доцент’ Конкурси за ‘Професор’ Нормативни документи ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Българска академия на науките – изм. и доп.... 

Новини

Семинар 13-09-23

Уважаеми колеги, На 13 септември (сряда) от 11:00 ч. в залата на ИФРГ д-р Густаво Естебан Гергоф Грозеф, от Националния съвет за научно-технически изследвания (CONICET) – Аржентина, ще изнесе лекция на тема: “Light, ethylene and nitric oxide: new challenges in fruit and vegetable postharvest biology”. Кратка професионална... 

Научен съвет – 01-08-2023

На 1 август 2023 год. (вторник) от 10:30 ч. ще се проведе присъствено заседание на Научния съвет на ИФРГ при следния дневен ред: Доклад от доц. Ирина Васева – председател на НЖ за избор на доцент. Разни. От ръководството на Научния съвет  Чети още →

Научен съвет – 10-05-2023

На 10 май 2023 год. (сряда) от 11:00 ч. ще се проведе присъствено заседание на Научния съвет на ИФРГ при следния дневен ред: Доклад от и.д. зав. лаб. гл. ас. Иван Илиев за обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент” за нуждите на лаб. „Експериментална и приложна алгология“ Доклад... 

Общо събрание с НС

На 22 март 2023 г. (сряда) от 11:30 часа в салона на ИФРГ ще се проведе заседание на Общото събрание на учените на Институт по физиология на растенията и генетика със следния дневен ред: Обсъждане и приемане на Правилника за вътрешния ред на ИФРГ. Разни Съгласно Устава на БАН,... 

Научен съвет – 07-03-2023

На 7 март 2023 год. (вторник) от 10:30 ч. ще се проведе присъствено заседание на Научния съвет на ИФРГ при следния дневен ред: Работен план за 2-та година от обучението на Вероника Делева – редовен докторант в лаб. ”Експериментална алгология”. Доклад от доц. Мария Генева –... 

Общо събрание

На 25 януари 2023 г. (сряда) от 10:30 часа в салона на ИФРГ ще се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на Институт по физиология на растенията и генетика със следния дневен ред: 1. Гласуване на отчета на Института за 2022 г. 2. Разни Съгласно Устава... 

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952