Доктори

Процедури за присъждане на научната степен ‘Доктор’

 

Докторант Обява Защита Забележка
Иванина Василева
22.04.2019 г. 14.05.2019 г.
Петя Драганова
03.07.2018 г. 18.07.2018 г. Успешно защитилa
Георги Антов
29.11.2017 г. 15.12.2017 г. Успешно защитил
Златина Господинова
13.11.2017 г. 28.11.2017 г. Успешно защитилa
Ралица Георгиева
08.06.2017 г. 29.06.2017 г. Успешно защитилa
Диляна Донева
12.05.2017 г. 02.06.2017 г. Успешно защитилa
Теодора Тасева
06.02.2017 г. 22.02.2017 г. Успешно защитилa
Бистра Михайлова
21.06.2016 г. 20.07.2016 г. Успешно защитилa
Веселин Стойчев
31.07.2015 г. 03.09.2015 г. Успешно защитил
Светослав Александров
25.03.2015 г. 09.04.2015 г. Успешно защитил
Таня Кърцева
17.03.2014 г. 31.03.2014 г. Успешно защитилa
Стефан Божанов
05.02.2014 г. 19.02.2014 г. Успешно защитил
Марияна Георгиева
19.12.2013 г. 21.01.2014 г. Успешно защитилa
Мария Петрова
21.11.2013 г. 09.12.2013 г. Успешно защитилa
Туан Ан Чан
26.06.2013 г. 11.07.2013 г. Успешно защитил
Гергана Гъчева
18.02.2013 г. 07.03.2013 г. Успешно защитилa
Светла Ангелова
16.11.2012 г. 07.12.2012 г. Успешно защитилa
Биляна Григорова
15.11.2012 г. 04.12.2012 г. Успешно защитилa
Гергана Михайлова
08.06.2012 г. 28.06.2012 г. Успешно защитилa
Анна Димитрова
05.07.2011 г. 21.07.2011 г. Успешно защитилa
Виолета Късовска
14.06.2011 г. 30.06.2011 г. Успешно защитилa
Георги Бончев
13.06.2011 г. 29.06.2011 г. Успешно защитил
Елена Шопова
08.06.2011 г. 28.06.2011 г. Успешно защитила
Красимира Ташева
07.06.2011 г. 24.06.2011 г. Успешно защитила
Светла Събева
06.06.2011 г. 22.06.2011 г. Успешно защитила

 

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952