Елена Шопова

08.06.2011
Съобщение

Защитата на дисертацията на асистент Елена Шопова: ‘Анализ на оксидативните процеси в грах (Pisum sativum L.), индуцирани от фотоактивно генериран синглетен кислород‘ ще се състои на 28.06.2011 г. от 1330 ч. в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат – Асистент Елена Шопова
  2. Рецензия – Професор дбн Иван Йорданов
  3. Рецензия – Доцент д-р Петранка Йонова
  4. Становище – Професор дбн Йорданка Иванова
  5. Становище – Доцент д-р Мира Бушева
  6. Становище – Доцент д-р Вера Алексиева

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952