Доктори на науките

Процедури за присъждане на научната степен ‘Доктор на науките’

 

Кандидат Обява Защита Забележка
Виолета Великова
13-03-2020 21-05-2020 Успешно защитила

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952