Meниджмънт

Директор: Доцент д-р Румяна Василевска-Иванова

Приемно време: Сряда и четвъртък: 14:00ч. – 17:00ч.

Зам. Директор: Професор д-р Валя Василева
Научен секретар: Доцент д-р Калина Ананиева
Администрация
Човешки ресурси: +359-2-9792606
Счетоводство: +359-2-9792612
Стопански отдел: +359-2-97926

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952