Meниджмънт

Директор – Професор д-р Снежанка Дончева

Зам. Директор – Доцент д-р Румяна Василевска-Иванова

Научен секретар – Професор д-р Ира Станчева

Администрация

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952