Meниджмънт

Директор: Доцент д-р Румяна Василевска-Иванова

Приемно време: Сряда и четвъртък: 1400ч. – 1700ч.

Зам. Директор: Професор д-р Валя Василева

Приемно време:

Научен секретар: Доцент д-р Калина Ананиева

Приемно време:

Администрация

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952