Meниджмънт

Директор
Професор д-р Валя Василева

Тел.: +359-2-9792606

Заместник Директор
Професор д-р Катя Георгиева

Тел.: +359-2-9792602

Научен секретар
Доцент д-р Калина Ананиева

Тел.: +359-2-9793650

Администрация
Човешки ресурси: +359-2-9792606
Главен счетоводител: +359-2-9792614
Счетоводство: +359-2-9792612
Стопански отдел: +359-2-9793683
E-mail: office-ifrg@bio21.bas.bg

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952