Доценти

Процедури за присъждане на научното звание ‘Доцент’
Кандидат Обява Дв бр.
Заседание Забележка
Григор Зехиров 23/17.03.2017 г. 12.07.2017 г.
Константина Кочева 64/21.08.2015 г. 07.01.2016 г. Утвърдена
Десислава Тодорова 64/21.08.2015 г. 08.01.2016 г. Утвърдена
Мария Генева 10/05.02.2013 г. 04.07.2013 г. Утвърдена
Д. Тодорова – С. Иванов 10/05.02.2013 г. 03.07.2013 г. Няма избор
Калина Ананиева 59/02.08.2011 г. 08.12.2011 г. Утвърдена
Пламен Пиларски 40/27.05.2010 г. 11.10.2011 г. Утвърден
Людмила Симова-Стоилова 24/26.03.2010 г. 29.06.2011 г. Утвърдена

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952