Доценти

Процедури за академична длъжност ‘Доцент’

Кандидат Обява в ДВ
Заседание Забележка
Юлиана Иванова
44/19.05.2023 г. 06.10.2023 г. Утвърдена
Георги Бончев
24/17.03.2023 г. 24.07.2023 г. Утвърден
Кирил Мишев
17/26.02.2021 г. 08.07.2021 г. Утвърден
Ирина Васева
87/31.10.2017 г. 20.03.2018 г. Утвърдена
Григор Зехиров
23/17.03.2017 г. 12.07.2017 г.  Утвърден
Константина Кочева
64/21.08.2015 г. 07.01.2016 г. Утвърдена
Десислава Тодорова
64/21.08.2015 г. 08.01.2016 г. Утвърдена
Мария Генева
10/05.02.2013 г. 04.07.2013 г. Утвърдена

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952