Профил на купувача – Обща информация и документи

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в ИФРГ – БАН, в сила от 2019 г.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952