За нас

Добре дошли в Института по физиология на растенията и генетика!

Основната мисия на Института по физиология на растенията и генетика включва провеждане на фундаментални и приложни изследвания в областта на растителната биология, които да имат ключово значение при решаването на глобални проблеми като изхранване на населението в условията на протичащите неблагоприятни климатични промени.

Приоритети на ИФРГ
  • Създаване на нови растителни форми за растениевъдния отрасъл, хранителната и фармацевтичната промишленост, здравеопазването и опазването на околната среда.
  • Изследвания на физиологичните и биохимични основи на регулация на растителния метаболизъм и защитните механизми в растенията, спомагащи за преодоляване на неблагоприятните въздействия на околната среда и повишаване на тяхната устойчивост.
  • Проучвания на организацията и механизмите на функциониране на наследствените структури с цел характеризиране и обогатяване на генетичните ресурси и използването им за подобряване на икономически важни за страната растителни видове.

Институтът по физиология на растенията и генетика е създаден през 2010 г.


Featured image from: WallpapersWide

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952