Обществени поръчки и публични покани, открити през 2020 г.

Публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН – база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград»

Преписка идентиф. номер: 02310-2020-0001
Дата на създаване: 27.05.2020 г.


Обявление за изменение на договора
Публикувано на 25.07.2023 г.

Допълнително Споразумение № 1 към договора
Публикувано на 25.07.2023 г.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952