Професори

Процедури за присъждане на научното звание ‘Професор’

 

Кандидат Обява ДВ бр.
Заседание Забележка
Светлана Мишева
87/31.10.2017 г. 27.03.2018 г. Утвърдена
Валя Василева
95/29.11.2016 г. 19.04.2017 г. Утвърдена
Лиляна Гигова
32/05.05.2015 г. 03.09.2015 г. Утвърдена
Ира Станчева
103/29.11.2013 г. 15.04.2014 г. Утвърдена
Вера Алексиева
95/02.12.2011 г. 03.05.2012 г. Утвърдена
Катя Георгиева
95/02.12.2011 г. 03.05.2012 г. Утвърдена
Георги И. Георгиев
95/02.12.2011 г. 23.04.2012 г. Утвърден
Виолета Великова
95/02.12.2011 г. 03.04.2012 г. Утвърдена
Любомир Стоилов
72/16.09.2011 г. 27.01.2012 г. Утвърден
Елисавета Стоименова
72/16.09.2011 г. 25.01.2012 г. Утвърдена
Снежанка Дончева
72/16.09.2011 г. 10.01.2012 г. Утвърдена
Елена Георгиева
62/12.08.2011 г. 12.12.2011 г. Утвърдена
Цонко Цонев
62/12.08.2011 г. 09.12.2011 г. Утвърден
Георги Петков
54/15.07.2011 г. 21.11.2011 г. Утвърден
Лиляна Масленкова
40/27.05.2011 г. 14.09.2011 г. Утвърдена

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952