Професори

Процедури за академична длъжност ‘Професор’

Кандидат Обява ДВ бр.
Заседание Забележка
Искрен Сергиев
12/09.02.2024 г. 13.06.2024 г.
Светлана Мишева
87/31.10.2017 г. 27.03.2018 г. Утвърдена
Валя Василева
95/29.11.2016 г. 19.04.2017 г. Утвърдена
Лиляна Гигова
32/05.05.2015 г. 03.09.2015 г. Утвърдена
Ира Станчева
103/29.11.2013 г. 15.04.2014 г. Утвърдена

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952