Професори

Процедури за присъждане на научното звание ‘Професор’

Кандидат Обява ДВ бр.
Заседание Забележка
Валя Василева 95/29.11.2016 г. 19.04.2017 г. Утвърдена
Лиляна Гигова 32/05.05.2015 г. 03.09.2015 г. Утвърдена
Ира Станчева 103/29.11.2013 г. 15.04.2014 г. Утвърдена
Вера Алексиева 95/02.12.2011 г. 03.05.2012 г. Утвърдена
Катя Георгиева 95/02.12.2011 г. 03.05.2012 г. Утвърдена
Георги И. Георгиев 95/02.12.2011 г. 23.04.2012 г. Утвърден
Виолета Великова 95/02.12.2011 г. 03.04.2012 г. Утвърдена
Любомир Стоилов 72/16.09.2011 г. 27.01.2012 г. Утвърден
Елисавета Стоименова 72/16.09.2011 г. 25.01.2012 г. Утвърдена
Снежанка Дончева 72/16.09.2011 г. 10.01.2012 г. Утвърдена
Елена Георгиева 62/12.08.2011 г. 12.12.2011 г. Утвърдена
Цонко Цонев 62/12.08.2011 г. 09.12.2011 г. Утвърден
Георги Петков 54/15.07.2011 г. 21.11.2011 г. Утвърден
Лиляна Масленкова 40/27.05.2011 г. 14.09.2011 г. Утвърдена

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952