Валя Василева

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе второ заседание по обявен конкурс за Професор по физиология на растенията, шифър 01.06.10 (обявен в ДВ бр. 95/29.11.2016 г.) към лаборатория „Регулация на генната експресия“, ИФРГ- БАН.

Заседанието ще се проведе на 19-04-2017 г. от 14:00 в Заседателната зала на Институа по физиология на растенията и генетика, ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, 1113 София.

Кандидат: Доцент д-р Валя Василева

Представени материали:

1. Резюмета на публикации – Доц. д-р Валя Василева
2. Списък на публикации – Доц. д-р Валя Василева
3. Списък на публикации за конкурса – Доц. д-р Валя Василева
4. Списък на цитати – Доц. д-р Валя Василева
5. Рецензия – Проф. д-р Елена Георгиева
6. Рецензия – Доц. дн Екатерина Стойнова-Бакалова
7. Рецензия – Доц. д-р Стойно Стойнов
8. Становище – Проф. дн Росица Бъчварова
9. Становище – Проф. дн Бойко Георгиев
10. Становище – Проф. д-р Ира Станчева
11. Становище – Доц. д-р Калина Ананиева

Решение – Научно жури

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952