Общо събрание с НС

На 22 март 2023 г. (сряда) от 11:30 часа в салона на ИФРГ ще се проведе заседание на Общото събрание на учените на Институт по физиология на растенията и генетика със следния дневен ред: Обсъждане и приемане на Правилника за вътрешния ред на ИФРГ. Разни Съгласно Устава на БАН, Общото събрание на учените включва всички […]

Чети още

Category: Събрание · Tags:

Научен съвет – 07-03-2023

На 7 март 2023 год. (вторник) от 10:30 ч. ще се проведе присъствено заседание на Научния съвет на ИФРГ при следния дневен ред: Работен план за 2-та година от обучението на Вероника Делева – редовен докторант в лаб. ”Експериментална алгология”. Доклад от доц. Мария Генева – председател на НЖ за избор на главен асистент. Разни. […]

Чети още

Category: Съобщение · Tags:

Общо събрание

На 25 януари 2023 г. (сряда) от 10:30 часа в салона на ИФРГ ще се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на Институт по физиология на растенията и генетика със следния дневен ред: 1. Гласуване на отчета на Института за 2022 г. 2. Разни Съгласно Устава на БАН, Общото събрание […]

Чети още

Category: Събрание · Tags:

Лекция

Уважаеми колеги, на 20-10-2022 г. (четвъртък) от 15:00 ч. ще се проведе поредната лекция на академичния семинар „Актуални проблеми на науката“. Тема: „Съвременни постижения в областта на захарния диабет“ Лектор: чл.-кор. проф. д-р Цветалина Танкова, дмн. Лекцията ще се излъчва на живо в YouTube канала на БАН: https://www.youtube.com/channel/UCSOo8IqyIdhxNQWURFVKowQ

Чети още

Category: Събитие · Tags:

Избор на директор на ИФРГ

Управителният съвет на Българската академия на науките открива Процедура за избор на директор на Института по физиология на растенията и генетика – БАН Обява за откриване на процедура за избор на директор на Институт по физиология на растенията и генетика – БАН Креан срок за подаване на документите: 23 август 2022 г.

Чети още

Category: Обява · Tags:

Следваща страница »

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952