Лекция

Уважаеми колеги, на 20-10-2022 г. (четвъртък) от 15:00 ч. ще се проведе поредната лекция на академичния семинар „Актуални проблеми на науката“. Тема: „Съвременни постижения в областта на захарния диабет“ Лектор: чл.-кор. проф. д-р Цветалина Танкова, дмн. Лекцията ще се излъчва на живо в YouTube канала на БАН: https://www.youtube.com/channel/UCSOo8IqyIdhxNQWURFVKowQ

Чети още

Category: Събитие · Tags:

Избор на директор на ИФРГ

Управителният съвет на Българската академия на науките открива Процедура за избор на директор на Института по физиология на растенията и генетика – БАН Обява за откриване на процедура за избор на директор на Институт по физиология на растенията и генетика – БАН Креан срок за подаване на документите: 23 август 2022 г.

Чети още

Category: Обява · Tags:

Защита – Зорница Стоянова

Защитата на дисертационния труд на Зорница Богданова Стоянова за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на тема „Гъбни патогени от род Colletotrichum, причинители на антракноза и кореново гниене по зеленчукови култури от семейство Solanaceae в България“ ще се състои на 30-09-2021 г. от 10:30 часа на открито заседание на Научното жури в заседателната зала […]

Чети още

Category: Защита · Tags:

Европейска нощ на учените – 2020

На 27-28 ноември 2020 г. ще се проведе традиционната Европейска нощ на учените. Институтът по физиология на растенията и генетика ще вземе участие с два видео материала: Каква е функцията на NMig1 гена за растенията? Ферма в космоса Повече за събитието …

Чети още

Category: Събитие · Tags:

Защита – Таня Тошкова-Йотова

Защитата на дисертационния труд на Таня Ставрева Тошкова-Йотова за присъждане на научна степен “доктор” на тема “Биологична активност на продукти от Coelastrella sp. BGV“ ще се състои на 10-12-2020 г. от 14:00 часа на открито онлайн заседание. Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225). […]

Чети още

Category: Защита · Tags:

Следваща страница »

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952