Семинар 13-09-23

Уважаеми колеги, На 13 септември (сряда) от 11:00 ч. в залата на ИФРГ д-р Густаво Естебан Гергоф Грозеф, от Националния съвет за научно-технически изследвания (CONICET) – Аржентина, ще изнесе лекция на тема: “Light, ethylene and nitric oxide: new challenges in fruit and vegetable postharvest biology”. Кратка професионална биография на д-р Густаво Гергоф Грозеф Поканват се всички, които имат интерес към темата.

Чети още

Category: Събитие · Tags:

Научен съвет – 01-08-2023

На 1 август 2023 год. (вторник) от 10:30 ч. ще се проведе присъствено заседание на Научния съвет на ИФРГ при следния дневен ред: Доклад от доц. Ирина Васева – председател на НЖ за избор на доцент. Разни. От ръководството на Научния съвет

Чети още

Category: Обява · Tags:

Научен съвет – 10-05-2023

На 10 май 2023 год. (сряда) от 11:00 ч. ще се проведе присъствено заседание на Научния съвет на ИФРГ при следния дневен ред: Доклад от и.д. зав. лаб. гл. ас. Иван Илиев за обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент” за нуждите на лаб. „Експериментална и приложна алгология“ Доклад от гл. ас. Иван Илиев за […]

Чети още

Category: Събрание, Съобщение · Tags:

Общо събрание с НС

На 22 март 2023 г. (сряда) от 11:30 часа в салона на ИФРГ ще се проведе заседание на Общото събрание на учените на Институт по физиология на растенията и генетика със следния дневен ред: Обсъждане и приемане на Правилника за вътрешния ред на ИФРГ. Разни Съгласно Устава на БАН, Общото събрание на учените включва всички […]

Чети още

Category: Събрание · Tags:

Научен съвет – 07-03-2023

На 7 март 2023 год. (вторник) от 10:30 ч. ще се проведе присъствено заседание на Научния съвет на ИФРГ при следния дневен ред: Работен план за 2-та година от обучението на Вероника Делева – редовен докторант в лаб. ”Експериментална алгология”. Доклад от доц. Мария Генева – председател на НЖ за избор на главен асистент. Разни. […]

Чети още

Category: Съобщение · Tags:

Следваща страница »

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952