Семинар – 28-02-2024

Уважаеми колеги, На 28.02.2024 г. (сряда) от 10.30 часа в салона на ИФРГ асистент Марияна Сичанова, ще представи проект на Дисертационен труд на тема „Влияние на новосинтезирани аминокиселинни нанофибри, носители на биологично активни агенти върху in vitro размножаването и натрупването на вторични метаболити в Stevia rebaudiana Berton“ за зачисляване в докторантура в самостоятелна форма на […]

Чети още

Category: Събитие · Tags:

Информационен ден – Новите геномни техники…

Информационен ден на тема: НОВИТЕ ГЕНОМНИ ТЕХНИКИ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 16 февруари 2024 г., 10:00 часа Място на провеждане: Заседателната зала на ИФРГ, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 21, 2-ри етаж, гр. София 1113 Програма на събитието

Чети още

Category: Събитие · Tags:

Общо събрание с НС

На 24 януари 2024 г. (сряда) от 10:30 часа в салона на ИФРГ ще се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на Институт по физиология на растенията и генетика със следния дневен ред:  Приемане на годишния отчет на ИФРГ за 2023 г. Заявка за редовни докторанти за основния конкурс през […]

Чети още

Category: Събрание · Tags:

Научен съвет – 28-11-2023

На 28 ноември 2023 год. (вторник) от 11:00 ч. ще се проведе присъствено заседание на Научния съвет на ИФРГ при следния дневен ред: Доклад от гл. ас. Иван Илиев, относно смяна на научен ръководител на редовен докторант към лаб. „Експериментална и приложна алгология“. Доклад от доц. Мария Генева, относно проведен конкурс за академичната длъжност „асистент“. […]

Чети още

Category: Съобщение · Tags:

Научен съвет – 25-10-2023

На 25 октомври 2023 год. (сряда) от 10:30 ч. ще се проведе присъствено заседание на Научния съвет на ИФРГ при следния дневен ред: Доклад от доц. Десислава Тодорова – председател на НЖ за избор на доцент. Доклад от доц. Десислава Тодорова, относно откриване на конкурсна процедура за академична длъжност „доцент“. Доклад от доц. Десислава Тодорова, […]

Чети още

Category: Съобщение · Tags:

Следваща страница »

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952