Light for Life 2024

На 16.05.2024 г. се проведе семинарът „Light for Life 2024“, посветен на Международния ден на светлината, обявен за такъв от Юнеско през 2016 г. Денят се празнува по цял свят с редица събития посветени на науката, изкуството, образованието и културата (https://www.lightday.org/). https://biomed.bas.bg/en/light-for-life-2024/ За втори пореден път, семинарът беше организиран от Института по биофизика и биомедицинско […]

Чети още

Category: Събитие · Tags:

Семинар – 28-02-2024

Уважаеми колеги, На 28.02.2024 г. (сряда) от 10.30 часа в салона на ИФРГ асистент Марияна Сичанова, ще представи проект на Дисертационен труд на тема „Влияние на новосинтезирани аминокиселинни нанофибри, носители на биологично активни агенти върху in vitro размножаването и натрупването на вторични метаболити в Stevia rebaudiana Berton“ за зачисляване в докторантура в самостоятелна форма на […]

Чети още

Category: Събитие · Tags:

Информационен ден – Новите геномни техники…

Информационен ден на тема: НОВИТЕ ГЕНОМНИ ТЕХНИКИ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 16 февруари 2024 г., 10:00 часа Място на провеждане: Заседателната зала на ИФРГ, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 21, 2-ри етаж, гр. София 1113 Програма на събитието

Чети още

Category: Събитие · Tags:

Общо събрание с НС

На 24 януари 2024 г. (сряда) от 10:30 часа в салона на ИФРГ ще се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на Институт по физиология на растенията и генетика със следния дневен ред:  Приемане на годишния отчет на ИФРГ за 2023 г. Заявка за редовни докторанти за основния конкурс през […]

Чети още

Category: Събрание · Tags:

Научен съвет – 28-11-2023

На 28 ноември 2023 год. (вторник) от 11:00 ч. ще се проведе присъствено заседание на Научния съвет на ИФРГ при следния дневен ред: Доклад от гл. ас. Иван Илиев, относно смяна на научен ръководител на редовен докторант към лаб. „Експериментална и приложна алгология“. Доклад от доц. Мария Генева, относно проведен конкурс за академичната длъжност „асистент“. […]

Чети още

Category: Съобщение · Tags:

Следваща страница »

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952