Събития

29-01-2021

Online Introduction Workshop on DNA barcoding – 29-01-2021 г. 09:00-16:00 ч.

Събитието е организирано по проект BULCode „Fostering plant biodiversity research capacity in Bulgaria through scientific excellence in DNA barcoding and metabarcoding” по програма „Европейски научни мрежи“ МОН, 2020-2022

Организатори:

Институт по физиология на растенията и генетика, БАН – бенефициент и координатор

Университет в Хелзинки, Катедра по селскостопански науки

Обучителният семинар по ДНК баркодиране ще се проведе на ниво „начинаещи“ и ще има основната цел да запознае участниците с ДНК маркерния подход за генетично идентифициране на организми – дизайн на проект, молекулярна екпериментална част, анализ на получени данни, ДНК баркод библиотеки, както и с приложенията на  метода в практиката. Събитието ще бъде водено от експерти по ДНК баркодиране от Университета в Хелзинки. Освен лекции, семинарът ще включва и три практически сесии, в които участниците, ръководени от обучителите, ще имат възможността да влезнат и се запознаят със световната база данни за ДНК баркодове BOLD (Barcoding of Life Database) и други сайтове и да изпълнят малки практически задачи. Участниците ще имат възможност да участват активно в рамките на семинара, както при изпълнение на задачи, така и по време на дискусионни сесии.

Поканени са всички, които проявяват сериозен интерес в областта на ДНК баркодирането като генетичен подход за таксономично идентифициране на видове и изучаване на тяхната екологична динамика.

Повече информация за проекта, обучителния семинар и регистрация за събитието:

https://www.plantbulcode.com/
https://www.plantbulcode.com/events

04-11-2020

Проф. д.н. Виолета Великова с награда за съществен индивидуален принос за оформяне на Н-индекса на БАН

По повод Деня на народните будители, 1-ви ноември 2020 г., проф. д.н. Виолета Великова получи награда от Българска академия на науките. Наградата се връчва за нейния съществен принос към Н-индекса на БАН с три публикации, които са цитирани съответно 1747, 606, 386 пъти. Според Web of Knowledge Н-индекса на Българска академия на науките към 01 юни 2020 г. е 211, което ознчава че 211 публикации са цитирани поне 211 пъти.

Събития – Архив

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952