Събития

04-11-2020

Проф. д.н. Виолета Великова с награда за съществен индивидуален принос за оформяне на Н-индекса на БАН

По повод Деня на народните будители, 1-ви ноември 2020 г., проф. д.н. Виолета Великова получи награда от Българска академия на науките. Наградата се връчва за нейния съществен принос към Н-индекса на БАН с три публикации, които са цитирани съответно 1747, 606, 386 пъти. Според Web of Knowledge Н-индекса на Българска академия на науките към 01 юни 2020 г. е 211, което ознчава че 211 публикации са цитирани поне 211 пъти.

29-11-2019

Дарение

На 29 ноември 2019 г. Сдружение „Център за хуманитарни и екодискусии – НОЕТИКА“ дари на Института по физиология на растенията и генетика-БАН два броя преносими компютри с цел подпомагане на научно-изследователската дейност в Института.
Директорът на ИФРГ-БАН – доц. Румяна Василевска подписа договора за дарение с господин Веселин Симов в присъствието на проф. Валя Василева и гл.ас. Кирил Мишев.
Сърдечно Благодарим!

06-11-2019

Лекция на д-р Квидерова  на тема: „Ecophysiology of photosynthesis of Vaucheria sp. (Xanthophyceae) from Svalbard tidal flat“

На 06 ноември 2019 г. в Института по физиология на растенията и генетика – БАН (ИФРГ-БАН) се проведе научен семинар, oрганизиран от Лаборатория „Експериментална Алгология“. Доц. Калина Ананиева – научен секретар на ИФРГ-БАН представи д-р Яна Квидерова –  учен от Центъра за Полярна Екология,  Университет на Южна Бохемия, Ческе Будейовице & Институт по Ботаника- ЧАН, Требон, Чехия. Доктор Квидерова гостува в рамките на двустранно сътрудничество (ЕБР) по проект “ Снежни водорасли с биотехнологично значение“. Лекцията, която д-р Квидерова изнесе беше със заглавие „Ecophysiology of photosynthesis of Vaucheria sp. (Xanthophyceae) from Svalbard tidal flat“ и автори д-р Яна Квидерова и д-р Джоузеф Елстер. Проведеното изследване е фокусирано върху водораслото Vaucheria sp., доминиращ първичен продуцент в заливаните от прилива зони на архипелага Свалбард, Норвегия. В тези зони се наблюдава динамичност на процесите, благодарение на комбинирания ефект от приливните цикли и ежедневните цикли на температурата и осветеността. Температурата и светлинният интензитет отговарят на тези за късното арктическо лято, когато са проведени и самите експерименти, с обичайни стойности от 0°C до 10°C и  осветеност  до 900 µmol m-2 s-1.  Също така е било установено, че Vaucheria sp. е адаптирана към преобладаващите ниска светлинна интензивност, но е способна на бърза фотоаклимация при промяна на условията.

07-10-2019

Трети семинар по генетика с международно участие – SGIP 2019 със специална сесия по физиология и биохимия на растенията

Третият семинар по генетика с международно участие – SGIP 2019 (Third Seminar on Genetics with International Participation – 2019) със специална сесия по физиология и биохимия на растенията се проведе в периода 2 – 4 октомври 2019 г. в сградата на Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Събитието беше организирано от Секция „Генетика“ и Секция „Физиология и биохимия на растенията“ към Съюза на учените в България, съвместно с Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Института по физиология на растенията и генетика към Българска академия на науките и Българското дружество по генетика и геномика на човека. Семинарът бе посветен на 150-та годишнина от основаването на БАН и 75-та годишнина от основаването на Съюза на учените в България. В рамките на семинара пленарни лекции представиха изтъкнати учени, като акад. Атанас Атанасов от Съвместен геномен център, който запозна аудиторията с т.нар. „зелени“ биотехнологии и чл.-кор. Драга Тончева, ръководител на Катедра по медицинска генетика на Медицински факултет при Медицинския университет-София, която разказа за гените, свързани с дълголетието при столетници. Доц. Велизар Шиваров от катедра „Генетика“ към БФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и началник на Лаборатория по клинична имунология към УМБАЛ „Софиямед” представи нови тенденции в имунотерапията на онкологичните заболявания, а гл. ас. Славица Йосифовска от Университет „Св. св. Кирил и Методий“, Република Северна Македония запозна аудиторията с генетичните причини, които могат да доведат до сърдечно-съдови заболявания. В Семинара взеха участие учени, докторанти и студенти от страната и чужбина, които представиха своите научни разработки като устни доклади и постери в областта на човешката, растителна, животинска и бактериална генетика, молекулно клониране и трансгенеза, физиология и биохимия на растенията. Като съпътстващо събитие на SGIP 2019 на 4 октомври 2019 г. в Тех Парк София беше проведен уъркшоп на тема „Различни методи за получаване на компетентни клетки за целите на генното инженерство“.

05-07-2019

Проф. Валя Василева от ИФРГ-БАН презентира проект за нискомолекулните протеини с NudC домен в „Седмица на бенефициентите на ФНИ“

Проф. Валя Василева представи финансирания от ФНИ проект „Нискомолекулните протеини с NudC домен: eфективни модулатори на развитието и толерантността към стрес на Arabidopsis thaliana“ (ДН11/8 от 15.12.2017 г.). Институт по физиология на растенията-БАН е базова организация по проекта, а партньори са учени от Института по молекулярна биология-БАН и Доц. Мирослава Жипонова от Биологически факултет на Софийския университет. Проектът е насочен към проучване на гени, кодиращи нискомолекулни белтъци с NudC домен с важна роля в развитието и отговора към стрес на организмите. Семейството на NudC присъства във всички еукариоти, включително и в човека, което предполага еволюционно консервативни функции. Идентифицираните до момента NudC белтъци участват в процеса на клетъчно делене, като променената им експресия води до редица аномалии в деленето на клетките. Като ръководител на проекта Проф. Василева презентира основни резултати и насоките на по-нататъшната научноизследователска дейност върху биологичната функция на два гена с NudC домен (NMig1 и BOB1) в развитието и толерантността към стрес на моделния растителен вид Arabidopsis thaliana, както и намирането на функционална хомология между растителните NudC и дрождени NUD1 гени.

 

18-06-2019

Институтът по физиология на растенията и генетика-БАН организира премиера на филм, посветен на акад. Дончо Костов

Документалният филм „ДОНЧО КОСТОВ – ЕДНА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ“ (1990) – режисьор Адела Пеева беше показан премиерно във Филмотечно кино „Одеон“ на 18-ти Юни – точно ден преди 122 годишнината от рождението на Акад. Дончо Костов. Филмът проследява житейските перипетии на световно-известния български учен-агроном и генетик, който полага основите на генетиката и селекцията на растенията в България. Като сподвижник на акад. Николай Вавилов през 30-те години на XX век акад. Костов е сред учените, които критикуват псевдонаучните теории на Трофим Лисенко – съветски агробиолог, радващ се на подкрепата на Сталин. Ето защо всички учени опоненти на Лисенко са подложени на различни форми на репресии от комунистическите правителства в СССР и НРБ. Документалната лента отразява духа на времето чрез редки и ценни архивни материали, включващи политиците Богдан Филов, Сталин, Вълко Червенков и Георги Димитров. Паралелно с архивните кадри филмът ни среща с видни български учени, последователи на акад. Дончо Костов през 80-те години на XX век : акад. Румен Цанев, акад. Атанас Атанасов, проф. Манол Стоилов.
След прожекцията се проведе дискусия с режисьора Адела Пеева и публиката и възникна идеята филмът да бъде преложен за излъчване в национална телевизия и включен във визуалния архив на колективната памет, свързана с историята на 150 години от основаването на Българска академия на науките.

 

12-06-2019

„Кръгла маса“ за сътрудничеството между ИФРГ-БАН и Международната агенция за атомна енергия

На 12 юни 2019 г. в Институт по физиология на растенията и генетика се проведе „Кръгла маса“ на тема: “Сътрудничеството между Института по физиология на растенията и генетика, БАН и Международната агенция за атомна енергия – минало, настояще, бъдеще“. Събитието е посветено на 150-годишнината от основаването на Българска академия на науките. На събитието присъстваха проф. Евдокия Пашева – главен научен секретар на БАН, чл.-кор. Илза Пъжева – член на УС на БАН и председател на Хумболтовия съюз в България, акад. Атанас Атанасов – ръководител на Съвместен геномен център, г-н Валентин Велев – главен експерт в отдел „Международно сътрудничество“ на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), г-жа Райна Душкова – главен експерт в отдел „Връзки с обществеността“ на АЯР, проф. Любомир Стоилов, проф. Костадин Гечев, проф. Живко Данаилов, и колеги от Института. В своите презентации г-н Валентин Велев и проф. Любомир Стоилов разказаха за дългогодишните и успешни контакти между учените от Института и МААЕ-АЯР. Това сътрудничество е илюстрация на успешен модел за прилагане на ядрените технологии в основни научни области, важни за изхранването на човечеството, каквото е селското стопанство. В своята презентация акад. Атанас Атанасов ни запозна с актуални проблеми, свързани с иновационни методи и подходи за устойчиво земеделие. Колегите имаха възможност в свободна дискусия да споделят идеи и обсъдят решения за формиране на европейска визия на Института с помощта на традиционното сътрудничество с тази престижна международна организация.

10-05-2019

Учени от Университета в Гент изнесоха лекции за „скрития глад“ и химическата генетика в ИФРГ-БАН

На 9 и 10 май 2019 г. в Института по физиология на растенията и генетика гостуваха професор Доминик Ван Дер Стратен и д-р Томас Депапе  –  част от екипа на проекта „Клетъчно-специфични етиленови сигнали в растенията при отговор към абиотичен стрес” – колаборация между групата по Функционална растителна биология на Университета в Гент, Белгия и групата по Регулация на генната експресия, ИФРГ-БАН.
Проф. Ван Дер Стратен и д-р Депапе участваха в серията от научни семинари, посветени на 150 годишнината от основаването на Българската Академия на Науките и 75 годишнината от създаването на Съюза на българските учени. Гостите представиха част от разработките си в областта на биофортификацията и химическата генетика.
В лекцията на проф. Ван Дер Стратен „Towards a solution for hidden hunger: folate biofortification of crop plants” бяха разгледани основни аспекти и перспективи за приложение на метаболитното инженерство за преодоляването на т. нар. „скрит глад“ чрез въвеждане на балансирана биофортификация на основни земеделски култури. Проф. Ван Дер Стратен подробно представи разработваните от екипа ѝ молекулярно-билогични подходи за повишаване на бионаличността на фолати в ориз.
Лекцията на д-р Депапе „A chemical genetics approach to study ethylene responses in etiolated seedlings: the small molecule Accerbatin” беше посветена на химическата генетика като модерно направление в съвременната биологична наука, основаващ се на скрининг на химически библиотеки, съставени от малки молекули, в резултат на който се откриват нови съединения с желан ефект върху различни сигнални пътища. Д-р Депапе представи разработката си върху физиологичните ефекти на ацербатина – идентифицирана от него малка молекула, отличаваща се със специфичен ефект върху някои етилен- и ауксин-контролирани процеси.“

10-04-2019

Проф. Ира Станчева от ИФРГ-БАН презентира в събитието „Фонд „Научни изследвания“ представя три успешни научни проекта“
Научните резултати от три успешни проекта, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), обещават да променят начина, по който социализираме културното наследство, да подобрят образователната среда, да спомогнат за характеризиране на лечебни растения и да изследват важни физични процеси в микросистемите. ФНИ представи трите успешни проекта на 10 април 2019 г. като част от серия събития, насочени към популяризация на резултатите от проекти, финансирани от Фонда.

Още за събитието

20-09-2018

Среща на учени от ИФРГ с представители на Института по екология и география към Китайската академия на науките
Учени от Института по физиология на растенията и генетика – Българска академия на науките (БАН) се срещнаха с представители на Института по екология и география към Китайската академия на науките, намиращ се в гр. Урумки, автономна област Синцзян, северозападен Китай. Китайската страна беше представена от проф. Гуан Кайюн (Prof. Guan Kaiyun), заместник директор, и д-р Киао Янфанг (Dr. Qiao Jianfang), заместник началник на отдел ‘Международно сътрудничество’ към Института по екология и география. Двете страни представиха своите научноизследователски направления и технологично оборудване и обсъдиха възможностите за сътрудничество в областта на устойчивото земеделие, растителната биохимия, молекулярна биология, физиология и генетика.
Гостите от Китай запознаха българските учени със съществуващите програми на Китайската академия на науките, в частност с програмата PIFI, предоставяща възможност за сътрудничество и работни визити на чуждестранни учени в китайски научни звена. Беше приет текст за официално писмо, изразяващо съгласието за бъдещо партньорство между двете научни организации.

16-07-2018

Лектор от водещ испански център представи „Отговорни Изследвания и Иновации (ОИИ)” в ИФРГ
На 10 юли 2018 в Института по физиология на растенията и генетика се проведе информационен семинар на тема “Excellence in research through responsible research and innovations (RRI). Организатор на събитието беше гл. ас. д-р Георги Бончев, ИД р-л Лаборатория „Геномна динамика и стабилност” към Института по физиология на растенията и генетика при БАН. Беше изнесена презентация от д-р Антония Бирвирт  проектен мениджър в Tecnalia, водещ изследователски и иновационен център в Испания. Лекторът е и ръководител на работна група по проект NewHoRRIzon (по програмата Хоризонт 2020) имащ за цел популяризиране и предоставяне на опит в областта на „Отговорни Изследвания и Иновации (ОИИ)”. ОИИ има за цел изграждане на връзки между изследователите, граждани, бизнес и образователните институции, за да могат те да си сътрудничат в хода на целия процес по изследване и иновации и с това да допринесат за резултати, които са ценни за обществото и отговарят на неговите нужди. По време на събитието беше представена и разяснена концепцията за ОИИ, както и нейни ключови политики като етика, почтеност и равнопоставеност на половете в изследванията, провеждане на отворена и достъпна наука и др. Беше проведена работна среща на д-р Антония Бирвирт с представители на администрацията и учени от ИФРГ, на която бяха обсъдени идеи за бъдещо сътрудничество и обмяна на опит с Tecnalia с цел внедряване в близко бъдеще на ОИИ практики в Института по физиология на растенията и генетика.

28-05-2018

В периода 8-11 май 2018 г. Институтът по физиология на растенията и генетика- БАН беше домакин на цикъл от четири лекции на Доц. Кармен Арена от Университета на Неапол „Федерико II”, Италия. В някои от презентациите участие взе и докторант Луиджи Ицо, специализирал в НАСА. Лекциите се проведоха на английски език и бяха фокусирани върху ключови изследвания в растителната биология. Първата лекция „Фотоинхибиране и фотозащита в растителните клетки“ представи основни защитни механизми, характерни за висшите растения с акцент върху фотохимичните и нефотохимичните стратегии в различни условия на околната среда. Темата на втората лекция беше „Растения в замърсена околна среда: последствия за здравето на екосистемите“ и в нея беше разгледана ролята на висшите растения в биомониторинга на околната среда и във фиторемедиацията. Третата лекция – „Предизвикателството на растенията в Космоса“ беше съсредоточена върху възможностите за отглеждане на растения в условията на микрогравитация и йонизираща радиация. По време на четвъртата лекция „Зелената мощ: фотосинтезата в променящия се свят“ бяха обсъдени биохимичните, морфологичните и екофизиологичните адаптации, благоприятстващи наземната и водната растителност в съвременните сценарии, свързани с климатичните промени.

09-05-2018

Ново призово място за учениците обучавани в ИФРГ на най-голямото Европейско състезание ”Jugend forscht” за природни науки и технологии за млади учени.

След класиране на първо място на регионалния кръг на състезанието ”Jugend forscht” проведено в Бон, Германия, Божидара Симеонова и Ясен Ал Баша, ученици от 91-ва НЕГ “Проф К. Гълъбов”, продължиха експериментална си дейност и обучение в лабораториите на Института по физиология на растенията и генетика – БАН, под ръководството на главен асистент д-р Теодора Тасева. Научната разработка „Колко е важно качеството на водата за развитието на растенията?“ (“WIE WICHTIG IST DIE WASSERQUALITÄT FÜR DIE PFLANZENZÜCHTUNG?”) беше допълнена с нови данни и представена в следващия областен кръг на състезанието в Леверкузен, Германия. С актулния си проект, нашите стажанти заеха второ място по биология в конкуренция на 46 отбора от Испания, България и Германия.

14-03-2018

Ученици, обучавани в  Институт по физиология на растенията и генетика – БАН спечелиха първо място в Германия.

Учениците Божидара Симеонова и Ясен Ал Баша от 91 немска езикова гимназия „Проф  К. Гълъбов“ спечелиха първо място на регионален кръг на най-голямото Европейско  състезание за природни науки и технологии за млади учени – “Jugend forscht“. Състезанието се проведе през февруари 2018  в  Бон, Германия,  а техният  проект на тема „Колко е важно качеството на водата за развитието на растенията?“ („WIE WICHTIG IST DIE WASSERQUALITÄT FÜR DIE PFLANZENZÜCHTUNG?“) е отличен сред 40 отбора като те са единствените български представители, които продължават участието си в националния кръг в Германия.

Обучението на учениците, експериментите и формулирането на резултатите се провеждат в лаборатории на  Институт по физиология на растенията и генетика – БАН, а главен асистент д-р Теодора Тасева е техен супервайзор.

Събития – Архив

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952