Събития

20-09-2018

Среща на учени от ИФРГ с представители на Института по екология и география към Китайската академия на науките
Учени от Института по физиология на растенията и генетика – Българска академия на науките (БАН) се срещнаха с представители на Института по екология и география към Китайската академия на науките, намиращ се в гр. Урумки, автономна област Синцзян, северозападен Китай. Китайската страна беше представена от проф. Гуан Кайюн (Prof. Guan Kaiyun), заместник директор, и д-р Киао Янфанг (Dr. Qiao Jianfang), заместник началник на отдел ‘Международно сътрудничество’ към Института по екология и география. Двете страни представиха своите научноизследователски направления и технологично оборудване и обсъдиха възможностите за сътрудничество в областта на устойчивото земеделие, растителната биохимия, молекулярна биология, физиология и генетика.
Гостите от Китай запознаха българските учени със съществуващите програми на Китайската академия на науките, в частност с програмата PIFI, предоставяща възможност за сътрудничество и работни визити на чуждестранни учени в китайски научни звена. Беше приет текст за официално писмо, изразяващо съгласието за бъдещо партньорство между двете научни организации.

16-07-2018

Лектор от водещ испански център представи „Отговорни Изследвания и Иновации (ОИИ)” в ИФРГ
На 10 юли 2018 в Института по физиология на растенията и генетика се проведе информационен семинар на тема “Excellence in research through responsible research and innovations (RRI). Организатор на събитието беше гл. ас. д-р Георги Бончев, ИД р-л Лаборатория „Геномна динамика и стабилност” към Института по физиология на растенията и генетика при БАН. Беше изнесена презентация от д-р Антония Бирвирт  проектен мениджър в Tecnalia, водещ изследователски и иновационен център в Испания. Лекторът е и ръководител на работна група по проект NewHoRRIzon (по програмата Хоризонт 2020) имащ за цел популяризиране и предоставяне на опит в областта на „Отговорни Изследвания и Иновации (ОИИ)”. ОИИ има за цел изграждане на връзки между изследователите, граждани, бизнес и образователните институции, за да могат те да си сътрудничат в хода на целия процес по изследване и иновации и с това да допринесат за резултати, които са ценни за обществото и отговарят на неговите нужди. По време на събитието беше представена и разяснена концепцията за ОИИ, както и нейни ключови политики като етика, почтеност и равнопоставеност на половете в изследванията, провеждане на отворена и достъпна наука и др. Беше проведена работна среща на д-р Антония Бирвирт с представители на администрацията и учени от ИФРГ, на която бяха обсъдени идеи за бъдещо сътрудничество и обмяна на опит с Tecnalia с цел внедряване в близко бъдеще на ОИИ практики в Института по физиология на растенията и генетика.

28-05-2018

В периода 8-11 май 2018 г. Институтът по физиология на растенията и генетика- БАН беше домакин на цикъл от четири лекции на Доц. Кармен Арена от Университета на Неапол „Федерико II”, Италия. В някои от презентациите участие взе и докторант Луиджи Ицо, специализирал в НАСА. Лекциите се проведоха на английски език и бяха фокусирани върху ключови изследвания в растителната биология. Първата лекция „Фотоинхибиране и фотозащита в растителните клетки“ представи основни защитни механизми, характерни за висшите растения с акцент върху фотохимичните и нефотохимичните стратегии в различни условия на околната среда. Темата на втората лекция беше „Растения в замърсена околна среда: последствия за здравето на екосистемите“ и в нея беше разгледана ролята на висшите растения в биомониторинга на околната среда и във фиторемедиацията. Третата лекция – „Предизвикателството на растенията в Космоса“ беше съсредоточена върху възможностите за отглеждане на растения в условията на микрогравитация и йонизираща радиация. По време на четвъртата лекция „Зелената мощ: фотосинтезата в променящия се свят“ бяха обсъдени биохимичните, морфологичните и екофизиологичните адаптации, благоприятстващи наземната и водната растителност в съвременните сценарии, свързани с климатичните промени.

09-05-2018

Ново призово място за учениците обучавани в ИФРГ на най-голямото Европейско състезание ”Jugend forscht” за природни науки и технологии за млади учени.

След класиране на първо място на регионалния кръг на състезанието ”Jugend forscht” проведено в Бон, Германия, Божидара Симеонова и Ясен Ал Баша, ученици от 91-ва НЕГ “Проф К. Гълъбов”, продължиха експериментална си дейност и обучение в лабораториите на Института по физиология на растенията и генетика – БАН, под ръководството на главен асистент д-р Теодора Тасева. Научната разработка „Колко е важно качеството на водата за развитието на растенията?“ (“WIE WICHTIG IST DIE WASSERQUALITÄT FÜR DIE PFLANZENZÜCHTUNG?”) беше допълнена с нови данни и представена в следващия областен кръг на състезанието в Леверкузен, Германия. С актулния си проект, нашите стажанти заеха второ място по биология в конкуренция на 46 отбора от Испания, България и Германия.

14-03-2018

Ученици, обучавани в  Институт по физиология на растенията и генетика – БАН спечелиха първо място в Германия.

Учениците Божидара Симеонова и Ясен Ал Баша от 91 немска езикова гимназия „Проф  К. Гълъбов“ спечелиха първо място на регионален кръг на най-голямото Европейско  състезание за природни науки и технологии за млади учени – “Jugend forscht“. Състезанието се проведе през февруари 2018  в  Бон, Германия,  а техният  проект на тема „Колко е важно качеството на водата за развитието на растенията?“ („WIE WICHTIG IST DIE WASSERQUALITÄT FÜR DIE PFLANZENZÜCHTUNG?“) е отличен сред 40 отбора като те са единствените български представители, които продължават участието си в националния кръг в Германия.

Обучението на учениците, експериментите и формулирането на резултатите се провеждат в лаборатории на  Институт по физиология на растенията и генетика – БАН, а главен асистент д-р Теодора Тасева е техен супервайзор.

12-09-2017

Директорът  на Института по физиология на растенията и генетика към Българска академия на науките – Проф. Снежанка Дончева и учени от Института  се срещнаха с ръководители на Федералната агенция на научните организации на Руската федерация (ФАНО Русия).  В състава на Руската делегация,  водена от г-жа Екатерина Журавлева – заместник-ръководител на ФАНО, са включени представители на Управлението за международно взаимодействие и организация на научно-техническото сътрудничество; Никитската ботаническа градина; Всеруски научно-изследователски институт за лекарствени и ароматни растения; Федерален изследователски център Всеруски институт по растителни генетични ресурси „Н. И. Вавилов“; Татарски научно-изследователски институт по селско стопанство;  Аналитичен център за Международни научно-технологически и образователни програми. В срещата участваха г-жа Мария Балашова –  Втори секретар на Посолството на Руската федерация и Представител на Министерството на селското стопанство на Руската федерация и г-жа Мария Белалова – старши експерт в Дирекция „Европейска координация и международни отношения“ към Министерството на земеделието, храните и горите на Република България.

Поради сходните научно-изследователски теми и интереси, двете страни обсъдиха възможностите за сътрудничество в сферата на биохимията, молекулярната биология,  физиологията и генетиката на растенията както и потенциалните партньорства за кандидатстване по национални и европейски програми.

06-09-2017

На 5 и 6 септември 2017 г. в заседателната зала на ЦУ на БАН беше проведено първото работно съвещание в рамките на COST акция CA15226 Climate Smart Forestry (CLIMO). Организатор на събитието беше проф. Виолета Великова от Института по физиология на растенията и генетика при БАН, която е ръководител на работна група 1 „Подходи и дефиниции на Climate Smart Forestry”. В съвещанието взеха участие учени от Германия, Италия, Великобритания, Полша и България. По време на срещата беше обсъдена концепцията за climate-smart forestry (CSF) и беше изработена работна дефиниция за CSF, както и таблици с критерии и индикатори за CSF.

06-07-2017

На 6-ти юли 2017 Институтът по физиология на растенията и генетика (ИФРГ-БАН) беше домакин на среща между представители на Аризонски център за водораслови технологии и иновации -AzCati към Държавен университет на Аризона; представители на бизнеса и учени от лаборатория „Експериментална алгология“ към ИФРГ. Проф. Дончева – директор на ИФРГ-БАН; Г-н Уилям Брандт – директор по „Стратегически интеграции“ към компания „ LightWorks” ; Г-жа Мария Тошкова – старши партньор във фирма „SP Consulting” и Доц. Кирил Христовски от Политехническия департамент на Държавен университет на Аризона обсъдиха възможностите за сътрудничество по научно-изследователски проекти в областите на алогологията и фиторемедиацията и по-специално приложението на водораслова биомаса за производство на хранителни добавки за ежедневна употреба от човека, фуражни добавки и биогорива.

10-03-2017

Институтът по физиология на растенията и генетика – БАН получи дарение от QuintilesIMS

QuintilesIMS водещ доставчик на интегрирани и технологично съвместими услуги в здравеопазването, направи дарение от офис оборудване на Института  по физиология на растенията и генетика при БАН. Тяхното дарение спомогна  да се подобри  визията на работните места на учените.

В знак на признателност, на 10-03-2017 г.  на среща между представители на QuintilesIMS и учени от Института, в присъствието на проф. Димитър Иванов – научен секретар на БАН, директорът на ИФРГ връчи Сертификат за дарение на управителя на QuintilesIMS. По време на срещата представителите на фирмата дарител  се запознаха  с научните приоритети и с основните постижения на Института.

17-02-2017

Сключено е споразумение за сътрудничество между Института по физиология на растенията и генетика – БАН и The Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences. За справки: доц. д-р Калина Ананиева, тел. 979-26-90.

Споразумение за сътрудничество (PDF 534 kB)

06-07-2016

Информационен Бюлетин на БАН – Бр. 167, Кн. 2/2016 – Беше отразена проведената от Института по физиология на растенията и генетика Кръгла маса на тема „Половин век биотехнология на микроводораслите в България. Микроводораслите – част от здравословното хренене в бъдеще?”.

17-05-2016

Сключено е споразумение за сътрудничество между Института по физиология на растенията и генетика – БАН и Faculty of Sciences and Technology, New University of Lisbon, Португалия. За справки: доц. д-р Калина Ананиева, тел. 979-26-90.

Споразумение за сътрудничество (PDF 1396 kB)

08-05-2016

На 08 май 2016 г. Българската национална телевизия излъчи репортаж за разработеният от учени от ИФРГ фотобиореактор за промишлено производство на спирулина.

Репортаж – БНТ

21-04-2016

На 21-04-2016 г. Институтът по физиология на растенията и генетика организира Кръгла маса на тема „Половин век биотехнология на микроводораслите в България. Микроводораслите – част от здравословното хренене в бъдеще?”.

Събитието се проведе в Заседателна зала № 207, Централно управление на БАН ,  ул. „15 ноември”,  №1.

Бяха поканени акад. Стефан Воденичаров – Председател на БАН, чл.-кор. Николай Милошев Зам-председател на БАН, проф. Евдокия Пашева – Гл. Научен секретар на БАН, г-н Йорг Шенк – консул, лидер на направление „Наука” Посолство на Германия, Яне Янев – съветник на Министър-председателя на Република България, Анелия Дошева – паст гуверньор на Дистрикт  2482, България, представители на бизнеса – Меджик Роуз ООД, Унимилк ЕООД, JST Корпорейшън ООД, Алгаe фарм AД, Ентайър Уърлд ООД, Дивлея ЕООД,  Ромб ООД.

Първите предприятия за производство на микроводораслова биомаса от хлорела и спирулина са създадени по технологично задание и с научната консултация на учените от ИФРГ в партньорство с Меджик Роуз ООД, Унимилк ЕООД.

На кръглата маса учените от ИФРГ и гостите обсъдиха възможностите за разширяване на сътрудничеството между наука и бизнес при производството на микроводораслова биомаса. Беше дискутирано по какъв начин това производство, ще промени българския пазар, ще насърчи употребата на микроводорасли като източник на ценни хранителни вещества, като един от начините за справяне  със здравословните проблеми на нашето съвремие.

Събития – Архив

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952