Събития

12-09-2017

Директорът  на Института по физиология на растенията и генетика към Българска академия на науките – Проф. Снежанка Дончева и учени от Института  се срещнаха с ръководители на Федералната агенция на научните организации на Руската федерация (ФАНО Русия).  В състава на Руската делегация,  водена от г-жа Екатерина Журавлева – заместник-ръководител на ФАНО, са включени представители на Управлението за международно взаимодействие и организация на научно-техническото сътрудничество; Никитската ботаническа градина; Всеруски научно-изследователски институт за лекарствени и ароматни растения; Федерален изследователски център Всеруски институт по растителни генетични ресурси „Н. И. Вавилов“; Татарски научно-изследователски институт по селско стопанство;  Аналитичен център за Международни научно-технологически и образователни програми. В срещата участваха г-жа Мария Балашова –  Втори секретар на Посолството на Руската федерация и Представител на Министерството на селското стопанство на Руската федерация и г-жа Мария Белалова – старши експерт в Дирекция „Европейска координация и международни отношения“ към Министерството на земеделието, храните и горите на Република България.

Поради сходните научно-изследователски теми и интереси, двете страни обсъдиха възможностите за сътрудничество в сферата на биохимията, молекулярната биология,  физиологията и генетиката на растенията както и потенциалните партньорства за кандидатстване по национални и европейски програми.

06-09-2017

На 5 и 6 септември 2017 г. в заседателната зала на ЦУ на БАН беше проведено първото работно съвещание в рамките на COST акция CA15226 Climate Smart Forestry (CLIMO). Организатор на събитието беше проф. Виолета Великова от Института по физиология на растенията и генетика при БАН, която е ръководител на работна група 1 „Подходи и дефиниции на Climate Smart Forestry”. В съвещанието взеха участие учени от Германия, Италия, Великобритания, Полша и България. По време на срещата беше обсъдена концепцията за climate-smart forestry (CSF) и беше изработена работна дефиниция за CSF, както и таблици с критерии и индикатори за CSF.

06-07-2017

На 6-ти юли 2017 Институтът по физиология на растенията и генетика (ИФРГ-БАН) беше домакин на среща между представители на Аризонски център за водораслови технологии и иновации -AzCati към Държавен университет на Аризона; представители на бизнеса и учени от лаборатория „Експериментална алгология“ към ИФРГ. Проф. Дончева – директор на ИФРГ-БАН; Г-н Уилям Брандт – директор по „Стратегически интеграции“ към компания „ LightWorks” ; Г-жа Мария Тошкова – старши партньор във фирма „SP Consulting” и Доц. Кирил Христовски от Политехническия департамент на Държавен университет на Аризона обсъдиха възможностите за сътрудничество по научно-изследователски проекти в областите на алогологията и фиторемедиацията и по-специално приложението на водораслова биомаса за производство на хранителни добавки за ежедневна употреба от човека, фуражни добавки и биогорива.

10-03-2017

Институтът по физиология на растенията и генетика – БАН получи дарение от QuintilesIMS

QuintilesIMS водещ доставчик на интегрирани и технологично съвместими услуги в здравеопазването, направи дарение от офис оборудване на Института  по физиология на растенията и генетика при БАН. Тяхното дарение спомогна  да се подобри  визията на работните места на учените.

В знак на признателност, на 10-03-2017 г.  на среща между представители на QuintilesIMS и учени от Института, в присъствието на проф. Димитър Иванов – научен секретар на БАН, директорът на ИФРГ връчи Сертификат за дарение на управителя на QuintilesIMS. По време на срещата представителите на фирмата дарител  се запознаха  с научните приоритети и с основните постижения на Института.

17-02-2017

Сключено е споразумение за сътрудничество между Института по физиология на растенията и генетика – БАН и The Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences. За справки: доц. д-р Калина Ананиева, тел. 979-26-90.

Споразумение за сътрудничество (PDF 534 kB)

06-07-2016

Информационен Бюлетин на БАН – Бр. 167, Кн. 2/2016 – Беше отразена проведената от Института по физиология на растенията и генетика Кръгла маса на тема „Половин век биотехнология на микроводораслите в България. Микроводораслите – част от здравословното хренене в бъдеще?”.

17-05-2016

Сключено е споразумение за сътрудничество между Института по физиология на растенията и генетика – БАН и Faculty of Sciences and Technology, New University of Lisbon, Португалия. За справки: доц. д-р Калина Ананиева, тел. 979-26-90.

Споразумение за сътрудничество (PDF 1396 kB)

08-05-2016

На 08 май 2016 г. Българската национална телевизия излъчи репортаж за разработеният от учени от ИФРГ фотобиореактор за промишлено производство на спирулина.

Репортаж – БНТ

21-04-2016

На 21-04-2016 г. Институтът по физиология на растенията и генетика организира Кръгла маса на тема „Половин век биотехнология на микроводораслите в България. Микроводораслите – част от здравословното хренене в бъдеще?”.

Събитието се проведе в Заседателна зала № 207, Централно управление на БАН ,  ул. „15 ноември”,  №1.

Бяха поканени акад. Стефан Воденичаров – Председател на БАН, чл.-кор. Николай Милошев Зам-председател на БАН, проф. Евдокия Пашева – Гл. Научен секретар на БАН, г-н Йорг Шенк – консул, лидер на направление „Наука” Посолство на Германия, Яне Янев – съветник на Министър-председателя на Република България, Анелия Дошева – паст гуверньор на Дистрикт  2482, България, представители на бизнеса – Меджик Роуз ООД, Унимилк ЕООД, JST Корпорейшън ООД, Алгаe фарм AД, Ентайър Уърлд ООД, Дивлея ЕООД,  Ромб ООД.

Първите предприятия за производство на микроводораслова биомаса от хлорела и спирулина са създадени по технологично задание и с научната консултация на учените от ИФРГ в партньорство с Меджик Роуз ООД, Унимилк ЕООД.

На кръглата маса учените от ИФРГ и гостите обсъдиха възможностите за разширяване на сътрудничеството между наука и бизнес при производството на микроводораслова биомаса. Беше дискутирано по какъв начин това производство, ще промени българския пазар, ще насърчи употребата на микроводорасли като източник на ценни хранителни вещества, като един от начините за справяне  със здравословните проблеми на нашето съвремие.

Събития – Архив

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952